Dost ile ilgili anlamlı sözler

Dost
Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman onlar, dünyanın iç yüzünü görürler. Hz.Ali


Ancak ihtiyacı olmayanın, dostu vardır.W.Shakespeare


Başıma geldiği için söyledim, en iyi dostundan sakın sakın sen seni. Sümmanî


Başka türlü davranmak açıkça gerekmiyorsa, herkesle dost olmaya çalış ama kimseye teslim olma. Buda


Başkaları ile ilgilenirsen, iki ay içinde bir çok dostlar kazanabilirsin, başka larının seninle ilgilenmesini beklersen iki yılda bile tek dost kazanamazsın. Dale Carneige


Bir çok arkadaşımız olabilir, ancak dostlarımız azdır. Herrick Johnson


Bir dost bizi gerçekten anlayan, sorunlarımızı gözden geçirirken bize kulak verme eziyetine katlanan bir kişi, dünyaya bakışımızı bütünüyle değiştirebilir. Elton Mayo


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Bir dost edinmek, kendi kendimize verdiğimiz bir hediyedir. R.Stevenson


Bir dost uzun zaman aranır, güç bela bulunur, güçlükle korunur. St.Jerome


Bir düşmanı baştan atmanın en iyi yolu, onunla dost olmaktır. IV. Henry


Bir gün sıcaklığı ile ısınabileceğin bir dost bulursan,seni kovsa da yanından ayrılma. Bir dost soğukluğu ile sana estiğinde ise üşümek istemiyorsan, sana sarılsa da bırak onu. Gürbüz Azak


Bir gün yüreğin kanarsa; biri ağlar, işte “o” gerçek dostundur. A.Hikmet Müftüoğlu


Bir kadın bir erkekle ancak şu sıra dahilinde dost olabilir; önce arkadaş, sonra sevgili,sonra dost. A.Çehov


Bir ufacık ilgiyi,aşk; iki laf edeni dost sanma. E.Behiç Koryürek


Derin ruhlu bir insan, dosta muhtaç tır; Meğer ki Tanrısını kaybetmiş ola. F.Nietzsche


Dost, denizden taş toplamaya benzer. İlk önce teker teker toplarsınız, sonra kıyamadıklarını ayırır, kalanını tek tek atarsın. İsmail Ergün


Dost edinin,onlar sizin için dünya ve âhiret sermayesidir. Cehennem ehli nin «Bizim için şefaat edicilerden kim se olmadığı gibi,samimi bir dostta yoktur» diyebileceklerini duymadınız mı?
Hz.Ali


Dost; hem iyi görünen, hem iyi olan insandır. Eflatun


Dost, her şeyden önce yargılamayan kişidir.
St.Exupery


Dost; ikbal ve nimette yakın olan değil, sıkıntıda ve zararda da olsa dostluğunu devam ettirendir. Lokman Hekim


Dost kazanmak için,cömert ol. Bil ki hasisin dostu yoktur. Ali Fuat Başgil


Dost kazanmanın tek yolu, dost olabilmektir.
Emerson


Dost, kendisiyle samimi olabildiğim ve yanında yüksek sesle konuşabildiğim kişidir. Emerson


Dost; kimseye söylemeyeceği şeyleri, çekinmeden ona söyleyebilen kişidir. M.Gandhi


Dost,kötü günlerde belli olur. İyi günlerde ise yüzlercesi bulunur. F.Attar


Dost mu dedin? Kulağa kaçan piredir o. Cervantes


Dost olmayanın taziyeti, mezarcının ağlaması gibidir. R.Necdet Evrimer


Dost, rahatlık veren bir merhemdir. Nizâmî


Dost; sanki insanın, bir ikinci kendisidir.
Cicero


Dost, seni senden kurtarandır. Ahmet Hulusi


Dost, suçu zihinlere işler ama gönüllere işlemez. Senancour


Dost, tatmin edilmiş ihtiyaç demektir. Halil Cibran


Dost teklif eder, düşman ısrar eder. Avusturya Özdeyişi


Dost ve düşmanlarımız ebedi değildir, sadece amaçlarımız sonsuzdur. Bizim görevimiz ise, amaçlarımız doğrultusunda ilerlemektir. H.John Temple


Dost vefalı olduktan sonra, düşman ne yapabilir? Şeyh Sadi


Dost yarası, yaraların en derinidir. W.Shakespeare


Dost yüzü görmemek çetin bir iştir ama, bu hasret onu düşmanla birlikte görmekten daha hafiftir. Firdevsi


Dostlar ırmak gibidir. Kiminin suyu az, kiminin çok. Kiminde ellerin ıslanır, yalnızca kiminde ruhun yıkanır boydan boya. R.M.Rilke


Dostlar kavun gibidir; iyisini bulmak için bir çoğunu elden geçirmek gerekir. Claude Mermet


Dostlar öyle bir ailedir ki, insan o ailenin fertlerini yalnız kendi seçer. Alphonso Karr


Dostlara acılarını paylaştığını göster mek, birlikte yas tutmakla değil on lara el birliğiyle yardım etmekle olur. Epikuros


Dostlara itimat etmemek, onlar tarafından aldatılmaktan daha ayıptır. La Bruyére


Dostlardan kuşkulanmak, başa geçenlere özgü bir hastalıktır. Aiskhylos


Dostları çoğaltmak, zeka inceliğindendir.
Fudayi Bin İyaz


Dostlarımdan hangisinin vefalı, hangi sinin vefasız olduğunu, artık ne vefalı lara, ne vefasızlara karşılık veremeye ceğim bir zamanda öğrendim. Çicero


Dostlarımıza yaşarlarken yakınlık göstermeyi öğrenelim, öldükten sonra değil.
F.S.Fitzgerald


Dostlarımızdan şüphelenmek, onların ihanetinden çok daha utanç vericidir. La Rochefoucauld


Dostlarımızın bize dokunmayan kusurlarını, kolayca affederiz. La Rochefoucauld


Dostlarımızın sefaletine acımak iyi, fakat onların imdadına koşmak daha iyidir.
Voltaire


Dostlarımla beraber olunca, yalnız değilim. O dakikadan sonra da iki kişi değiliz.
Pythagoras


Dostların çoğu dostluktan, sofuların çoğu da sofuluktan adamı iğrendirirler. La Rochefoucauld


Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerlerini de, dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hz.Ali


Dostların dostluğuna itimat edilmiyor, nerede kaldı ki,insan düşmanların dostluğundan emin olsun. Şeyh Sadi


Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara. Chilon


Dostlarının, yerinde nasihatlerine kulak asmayanlar, düşmanlarını memnun ederler.
Pançatantra


Dostlarınıza bir gün düşmanınız olabileceklermiş gibi,düşmanlarınıza ise bir gün dostunuz olabileceklermiş gibi davranın.
G.B.Shaw


Dostlarınıza, gerektiğinde kendilerin den el çekebileceğinizi belli edin. Dostluğu pekiştirmenin en iyi çaresi budur.
Schopenhauer


Dostsuz hayat, hayat olmaz. Çicero


Dostsuz insan, çivisiz tahtadır. Yalnız Adam


Dosttan bol şeyde yok dünyada, dosttan bulunmaz şeyde. La Fontaine


Dostu olmayan insan, en yoksul insandır.
J.M.Bechstein


Dostu olmayanın, düşmanı da olmaz. Tennyson


Dostu severim ama düşmanı da… Dost gücümü, düşman ödevimi gösterir.
Schiller


Dostum; ister kötü bil, ister iyi… Doğrudur aynaların söylediği. A.Nihat Asya


Dostuma gazabım vardı, öfkemi söyledim, öfkem kalmadı. Düşmanı ma gazabım vardı, söylemedim, öfkem çoğaldı. William Blake


Dostumuz görünen pek çok insan, gerçekte dostumuz değildir; Bunun tersi de geçerlidir. Demokritos


Dostun evine yol, hiç uzun gelmez. Garry Eisenberg


Dostun kusuruna bakılmaz. J.Joubert


Dostun sana iyi bir istekle geldiğinde görevin, dostluk hakkını saygıyla yerine getirmektir. Hz.Ali


Dostun varını çal, düşmanın kapısını çalma.
Mektupçu Agah


Dostun yakınlığını kazanmak isteyen, günahları için çokça ağlasın. Yahya Bin Muaz


Dostun yolunda çekinmeyip saygısızlık eden kimse, hak erlerinin yolunu vuran bir namerttir. Mevlâna


Dostun, yumruğu acıdır. Hz.Ali


Dostuna, bir gün düşmanın olabilecek miş gibi davran. Publius Syrus


Dostuna dost ol ve bütün dostlarını hukukta eşit tut. Hz.Ebubekir


Dostuna; sana düşmanlık yapacak kadar kuvvet verme. Şeyh Sadî


Dostuna da düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun. Cleobul


Dostunu hemen ölüverecekmiş gibi sev; düşmanını hiç ölmeyecekmiş gibi telâkki et. Cenap Şahabettin


Dostunun; hoşuna giden taraflarını al, hoşuna gitmeyen kısımlarını at. Çünkü hoşuna gitmeyen taraflarını düzeltmeye ömrün kifayet etmez, onlarla meşgul olma.
Hakimlerden biri


Dostunun kusurlarına göz yumarsan, onları kendine mal edersin. P.Syrus


Dostunun kusurlarını,ona yalnızken söyle, başkalarının yanında ise onu öv.
Aristoteles


Dostunuzu bir gün kendisinden nefret edecekmiş gibi sevin, ondan bir gün kendisini sevecekmiş gibi nefret edin. A.Claudius


Dostunuzu sık sık ziyaret edin çünkü, üzerinde yürünmeyen yollar diken tutar. Aristofanes


Dosttur çöp değildir, onu kırma. Mevlâna


Dünyanın dört bir yanında dostlarım var. Dostlar ki bir kerecik selâmımı almamışlar, bir kerecik selâmlarını almamışım ve yine dünyanın dört bir yanında düşmanlarım var. Düşmanlar ki kanıma susamışlar, kanlarına susamışım.
Nazım Hikmet


Ebedinin sadık dostu, ebedi olacak. B.Said-i Nursî


Eğer dostluk bir karşılık içinse, dünyada dostluktan çirkin bir şey yoktur.
Molla Câmî


Eğer herkes,dost sandığı kimselerin bir de kendi arkasından söylemiş olduklarını duysaydı, dünyada pek az dost kalırdı.
B.Pascal


Eğer hiç dostun yoksa, sen bir dost ol. Dale Carnegie


En güvenilir dost; anne,baba ve sadık eştir.
Mephisto


Eski düşman sakın dost olur sanma, arkasından bıyık buruver gitsin. Dertli


Gerçek bir dost,nimetlerin ve elde etmeğe en az çalıştığımızdır. La Rochefoucauld


Gerçek dost,arkadaşlarının kusurunu görünce onu uyarır. Fakat bu kusurları başkalarına açmaz. İmam-ı Şâfîi


Gerçek dost, düşebileceği yerde dostunu kollayandır; Her işinde ona baş sallayan değil. İsmail Ergün


Gerçek dost, onu unutanı unutmayandır.
Assurbanipal Kütüphanesi


Gerçek dostlar,iyi günlerde davet edilince sizi ziyaret eder. Kötü günlerinizde davet edilmeden gelirler. Theopmrastus


Gerçek dostlar,yıldızlara benzerler, karanlık çökünce ilk onlar gözükürler. Ziya Paşa


Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. F.Bacon


Hakiki dost, karşılık beklemez. A.Lincoln


Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Hz.Ali


Hazırım canımı vermeğe, dostlarım ve yurdum için. Horatius


Her dostun içinde uyuyan bir düşman olduğu doğru ise, neden her düşmanın içinde ortaya çıkma vaktini kollayan bir dost bulunmasın. Giovanni Papini


Her peygamberin, peygamberlerden dostları vardır. Benim dostum ve ceddim, Rabbimin Halil’i olan İbrahim’dir. Hz.Muhammed


Herkes sanatçıya dost olmasa da, o herkese dosttur. Serhat Kestel


Herkesin bir dostu olmalıdır. En azından aldanmak, aldatılmak, yalan söylemek ve kınamak için. A.Hamdi Tanpınar


Hiçbir dost, dostluğunu ispat edene kadar dost değildir. Beaumont&Fletcher


Hiçbir insan başlı başına bir bütün değildir. Onu tamamlayan dostlarıdır. Emerson


Hiçbir şey, sadık dost kadar ucuza alınamaz.
P.Syrus


İnsan hiçbir yerde, kendinden iyi dost bulamaz. Charles Dickens


İnsanlara ateşe dost olduğun gibi dost ol, ondan faydalan; fakat seni yakmasından sakın. İsmet Özel


İnsanların en acizi, dost edinmeyendir. Bundan da acizi ise dostunu yitirendir.
Hz.Ali


İnsanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalık ve halkı çok olursa yol kesenlerin beli o kadar kırılır. Mevlâna


İyi insanlar, kara günde en emin dostlardır.
Euripides


Kainatta her şey ile dostuz, çünkü hepimiz mahlukuz. Ali Suad


Kara gün dostunun, kara gün dostları olacaktır. A.F.Y.


Kara günlerinde senden çok üzülecek bir dostun olmasaydı, o günlere katlanmak güç olurdu. Cicero


Kendine dost olan, bilin ki herkese de dosttur. Seneca


Kendine verebileceğin en iyi hediye dosttur. R.L.Stevenson


Kimsesiz, dostu olmayandır. Hz.Ali


Kişi, (sevdiğinin) dostunun dini üzerinedir. O halde her biriniz baksın ki, kimle dostluk yapıyor. Hz.Muhammed


Kişinin dostu, aklının delilidir. Hz.Ali


Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. İmam Şafiî


Sadık dost, arkadaşının sevinç ve hüznünde ortağı olandır. İmam Şafiî


Sağır bir dostu olan kimse, gerçekten söylemesi gereken şeylerin ne kadar az olduğunu anlar. Pitigrilli


Sağlam, değişmeyen, hep aynı kararda olan dostlar seçelim. Çicero


Sakın ahlâksızlarla dost olma, zira kötü kimseler seni ucuza satarlar.
Hz.Ali


Sen de kalıcı olmayan sevgiliyi dost edinme. Bu zalim dünya dostluğa değmez.
Şeyh Sadi


Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avucuna altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbn-i Sa’d


Tanrım beni dostlarıma karşı koru, kendimi düşmanlarıma karşı korurum.
Boccaccio


Üç çeşit dost vardır.Bir dost vardır gıda gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır ilaç gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır hastalık gibidir; o seni arar.
Baki


Yalnız kendi nefsini düşünüp dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. Cenap Şahabettin


Yenisi olmayan şey; dosttur. Özdemir Asaf