Din ile ilgili anlamlı sözler

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,
Din üç kısımdır; emirler, yasaklar ve faziletler.


Allah’ın dini öyle bir hale getirilmiş ki, tersine çevrilerek giyilen elbiseye dönmüş. Hz.Ali


Aslında din,ruhun huzura kavuşması dır, geleceğe bağlanan ümittir, mutsuz kimseler için kurtuluş yolu dur. Dinin insanlığa ne kadar büyük hizmeti olmuştur! Eğer din adamları görevlerinin kutsallığını hakkı ile anlasalardı,din daha nelere muktedir olmazdı ki! Napoleon


Ben size bir din bıraktım, gündüzü gibi gecesi de aydınlıktır. Hz.Muhammed


Biz soy üstünlüğünü yaktık. Din ateşi bu soy üstünlüğünü kül etti. Bir çiçeğin yüz yaprağı isek de, kokumuz birdir. O, bir düzenin canıdır ve birdir. M.İkbal

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Din adamı; geçindiremeyeceği kadar büyük ailenin reisidir. Samuel Johnson


Din bağnazlığı dini, tarih bağnazlığı tarihi öldürür. Cenap Şahabettin


Din bilgilerinin alışveriş kısmını bil meyen, haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. İmam Gazali


Din,bir yasalar dizgesidir. Ama bu yasalarda tanımlar,usumuzun aradığı nesnel tanımlara benzemez. Thomas S.Eliot


Din,belirli şeylere bir açıdan bakmak değil, her şeye belirli bir açıdan bakmaktır.
Robert E.Segal


Din, dünyada büyük bir güçtür. Bir insanın kalbine kendi imanımızla değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir.
G.B.Shaw


Din fazilettir. İnsanı kurtaracak olan faziletidir. M.Rasim Mutlu


Din gününü gündeminden düşüren bir nefis için, dünya gündemleri en iyi teselli aracıdır. Ali Suad


anlamlı

Din,her yönden yükselmeyi emreder ve insanı yüceltir. Hz.Ali


Din ile dünyanın avına çıkılmaz. B.Said-i Nursî


Din, insanın sınırlı bilgisinden doğmuştur. F.Engels


Din; insanları ebedi saadete götürmek için, Allah tarafından gösterilen yol demektir. İmam-ı Rabbani


Din,insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür. Dini duygular, insanın bitmeyen bir özelliğidir. Benjamin Costant


Din, nasihattir. Hz.Muhammed


Din, onu kullanmasını bilen bir hükümet için her zaman en sağlam destek olacaktır.
Napoleon


Din; sezgi ve buğzdan başka bir şey değildir. . Hz.Muhammed


Din, Tanrı’yla insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir. William Penn


Din, temizlik üzerine kurulmuştur. . Hz.Muhammed


Din üç kısımdır; emirler, yasaklar ve faziletler. Muhammed Rebhami


Din ve Ahlâk, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütünün tamamlayıcı sı olan iki parçadır. Heinrich Heine


Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare bulunmadıkça din ölmez. Cenap Şahabettin


Dinin aslını anlamaya imkân yoktur, ona ancak hayran olunur. Mevlâna

 


Dinin esası,emaneti yerine vermek ve sözünde durmaktır. Hz.Ali


Dinini dünyaya değişen insan, sapıtır. Hz.Ali


Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır. A.Einstein


Dinsiz; kendini aşmak cesaretinden mahrum olan adamdır. L.Massignon


Dinsiz vardır ki, inkarın esasları bir mabed teşkil eder. Cenap Şahabettin


Dinsizliğin en muktedir naşirleri, iktidarsız ulema-ı dindir. Cenap Şahabettin


Eğer toplumdan dini inancı kaldırırsanız, geriye sadece bir sürü yol kesen eşkıya kalır. Napoleon


Erişkin aklın en büyük hazinesi,dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Hz.Muhammed


Ezilenlerin inleyişidir,din; ruhsuz bir dünyanın ruhu, umutsuz bir insanlığın umududur. Din, halkın afyonudur.
Karl Marx


Her din, öteki dinler kadar doğrudur. Bruce Burton


Hıristiyanlar ölüm olunca, Hıristiyan lıkla alakaları kesilir. Müslümanlarda cahil olunca, İslamiyet’le alakaları kesilir.
Charles Mixmer


Hıristiyanların cenaze töreni, yaşayanlar içindir. Müslümanların cenaze töreni ise ölenler içindir. Malcolm X


İnsan ölümü değil, hayatı düşünmeli; gerçek dindarlık budur. B.Disraeli


İnsanlar arasında en büyük dostluk bağı din olduğu gibi, en büyük uçurum da yine dindir. Şemsettin Günaltay


İnsanlar, bu dine kitleler halinde girdiler ve kitleler halinde çıkacaklar. Hz.Muhammed


İnsanlar; din hakkında yazar, savaşır, Ölülerde; din içinde yaşamasını bilmezler.
C.C.Colton


İnsanlar, düzene sokmak için dinlerine ait bir şeyi terk ettiler mi, Allah, onları ondan daha zararlı bir şeye uğratır. Hz.Ali


İhyay-ı din, ihyay-ı millettir. Hayat-ı din, nûr-u hayattır. B.Said-i Nursî


Korkunç bir ihtiyaç duyuyorum… O sözcüğü açıklasam mı?… “din” sözcüğünü… İşte o zaman,geceleyin yıldızları boyamaya gidiyorum. Van Gogh


Malı zarardan korumanın ilacı, zekatını vermektir. İmam-ı Rabbani


Tek din, iyi bir yarayıştır. Thomas Fuller