Dil ile ilgili anlamlı sözler

Dil

Ağızda dil nedir? o akıl sahibi hünerli kimsenin hazine anahtarı değilmi? İçerideki cevahirci midir, çerçi midir? Kapı kapalı iken kim ne bilecek. Şeyh Sadi


Ah o kötü diller, bir tabancadan daha tehlikelidirler. A.S.Griboyedov


Aklı kıt olan, dilini tutamaz. Hz.Ali


Aklının dili gönlünün ötesindedir; ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde. Hz.Ali


Başların belası, dillerden gelir. Nizamî


Baştan çıkarıcı şeytanların dili, ne tatlıdır.
Mikszath


Bir dilin gücü; kendini yabancı olan şeyleri atmakta değil, onları yutup hazmetmekte gösterir. Goethe


Bir erkeğin ölürken kıpırdayan son yeri, kalbidir. Bir kadının ölürken, dili. George Chapman


Dil; cismi küçük yırtıcı bir aslandır, onu sağlam bağla. Hz.Ali


Dil, herkesin bir taş eklediği bir yapıdır.
Emerson


Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut


Dil kalptekini söyler. Kafkas Özdeyişi


Dil keskin bir kılıçtır, nasıl keseceği bilinmez. Söz, döndürmesi kolay olmayan ok gibidir.
Şehabeddin Ahmed


Dil, pek küçük olayları tarif edebilecek kadar güçlü değildir. T.Fontane


Dil sürçeceğine, ayak sürüsün daha iyi. George Herbert


Dil ucundan gâh olur ki, başlar yiter. Sinan Paşa


Dil vahşi hayvana benzer, bir kere bırakırsan bir daha yakalayamazsın. Latin Özdeyişi


Dil, vücut dediğimiz geminin dümenidir.
Thomas Fuller


Dil yarası, ok yarasından daha şiddetlidir.
Hz.Ali


Dili bilimden ayrı mütalaa etmek veya bilimi dilden ayrı düşünebilmek imkansızdır. D.Sarnoff


Dili ve sözü bir olmayan kimsenin, yüz dili bile olsa; o, yine dilsiz sayılır. Mevlâna


Dilin ağır, gözün çabuk işlesin. Cervantes


Dilin düşünceden önce hareket etmesin. Chilon


Dilin müşterisi, kulaktır. Sultan Veled


Dilin salavat getiriyor durmadan ama, Mustafa’nın temizliğinden ne haber?
Mevlâna


Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi, felâkete de götürebilir.
Hz.Ali


Dizginsiz dil, bela getirir. Aiskhylos


Doğrusu çok şaşılacak şey, diller ne güzel söylüyor, kalplerde biliyor. Fakat ameller ayrı düşüyor. Hasan-ı Basri


Evren çiçek olsa, arı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamam. Pir Sultan Abdal


Ha deniz suyunun tuzluluğunu bir damla balla gidermeye kalkmışsın, ha kötüleri tatlı dille yola getirmeye. Bhartrihari


Her kişinin iki resulü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, batın gönüldür. Dil Muhammed’e, Cebrail’e benzer.
Hacı Bektaş Veli


İnsan çok üzgün olunca, mağlubiyete uğramış kedinin köpeğe saldırması gibi dilini uzatır. Şeyh Sadi


İnsan dilini, dişlerinin içinde korumalıdır. Henry Fielding


İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbı da hüneri de gizli kalır. Şeyh Sadi


İnsan, dilinin altında gizlidir. Hz.Muhammed


İnsan,dilinin ve arzularının hakimi değildir.
Spinoza


İnsan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalıdır. Stehr


İnsan, ekseriye dilinden belaya girer. Hz.Ali


İnsan kalbi bir sandıktır; dudaklar onun kilidi, dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer. İbn-i Abdülaziz


İnsana dil yükü, en ağır yüktür. Salburcuoğlu


İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur. İnsanı, dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider.
Yusuf Has Hacib


İnsanı maskara eden, dildir; içsiz cevizin hafifliği. Şeyh Sadi


İnsanın kalbi sandık,dudakları kilit, dili anahtar olmalıdır. Hz.Ali


İnsanın selameti, dilinin tutmasına bağlıdır.
Hz.Ali


İnsanlar ile münakaşa, hakkın benim ya da onların lisanından çıkması arasında hiçbir fark gözetmedim. İmam-ı Şâfiî


İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini şaşırmaz. Süryan-i Şevki


İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilme si için iki yıl,dilini tutmasını öğrene bilmesi için altmış yıl gereklidir. Resul Hamzatov


Kasabın birine dediler ki; Biliyor musun, dilin kemiği yoktur. Kasap; Biliyorum, dedi, işte bunun için pahalıya mal olur.
İlhan Selçuk


Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka bir dili de öğrenemez. G.B.Shaw


Kişi, dilinin altında gizlidir. Hz.Ali


Kişinin kıymeti, dilinin altında ve kaleminin ucunda gizlidir. Onu söz ve yazı açığa vurur. Ali Fuat Başgil


Kullandıkça keskinleşen tek alet, dildir.
W. Irwing


Lisanın sözü, kalbinin özüdür. Hz.Ali


“Mama,cici,atta” deyişimiz görülecek şey. Biz sana dilimizi öğretmeye çalı şırken sen bize dilini öğrettin çocuk. Arif Nihat Asya


Öğrenilmesi gereken ilk dil; tatlı dildir. Barış Manço


Sivri bir dil, kullandıkça bilenen keskin kenarlı bir alettir. W.İrwing


Şap olur mu şeker? Olmaz. Fakat şe kerin şap olduğu vakidir; balayı geç tikten sonra,bazen gelin hanımın dili!. R.Halid Karay


Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Montaigné


Tatlı dil,okşama ve hoşluk olunca, bir fili bile kılla çekersin. Northam Lee


Tatlı dili olanların, dostları her gün biraz daha artar. Hz.Ali


Tatlı dilli ol ki, sevilesin. Hz.Ali


Türk dili, yücelikler hazinesidir. Onun incileri yıldızdan parlak, onun gülis tanları ve gülleri güneş gibi ışıldar. Ali Şir Nevai


Ya şimdi konuş, ya dilini tut. İncil


Yalnız dilini hıfza alış; âza-yı saireni Allah affeder. Cenap Şahabettin


Yaşanılan çağın kendi anlamlarından oluşan bir dili vardır ki, her dil ona uymak zorundadır. Amiel