Cömertlik ile ilgili anlamlı sözler

• Allah cömert ama, ekmek bırakmaz oturup geçmişi konuşanlara. Hasan Yılmaz
• Bilin,duyun!.. Her cömert cennettedir ve ben buna kefilim. Hz.Muhammed
• Cömert insan, almaktan çok vermeyi sever.
Chevalier de Mére
• Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. Vauvenargues
• Cömert ruhlu akıllılar, mallarını dostları için kazanırlar. Akılsız alçaklar ise düşmanlarına bırakırlar. Molla Câmî
• Cömertler elinden, mal eksik olmaz. Salburcuoğlu
• Cömertliğimiz, hiçbir zaman servetimizi aşmamalıdır. Cicero
• Cömertliğin afeti, başa kakmadır. Hz.Muhammed
• Cömertliğin dibi yoktur. Cicero
• Cömertliğin üç belirtisi vardır; sözünün eri olmak, gereksiz yere övünmemek ve sorgusuz sualsiz bağışlamaktır. İ.Kant
• Cömertlik, adaletin çiçeğidir. N.Hawthorne
• Cömertlik; dost ve ahbaba, iyilikte ve ikramda bulunmaktır. Süfyan Bin Uveyne
• Cömertlik, dostluğun özüdür. Oscar Wilde
• Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. Goethe
• Cömertlik fazla vermekten ziyade, yerinde ve zamanında vermek demektir. La Bruyére
• Cömertlik gibi görünen şey, çok kere daha büyüklerine ulaşmak için menfaatleri hoş gören maskelenmiş bir açgözlülüktür.
La Rochefoucauld
• Cömertlik güzeldir fakat zenginlerde olursa daha güzel olur. Hz.Muhammed
• Cömertlik, israf ile cimrilik arasında ki denge halidir. İmam Gazali
• Cömertlik kadar, kendi kendini yıpratan bir meziyet olamaz. Machiavelli
• Cömertlik, mutluluk anahtarıdır. Nâsır-ı Hüsrev
• Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşlığın hayrı olmaz. Ahnef Bin Kays
• Cömertlikle birçok ayıplar örtülür. Hz.Ali
• Gerçek cömertlik, insanlara hiçbir zaman bilmeyecekleri bir iyilik yapmaktır. Frank A.Clark
• İnsan; aynı huyu taşıyan insanlarla iletişim kurarsa, bu iletişim sayesinde hem cömert, hem de insanlara daha yakın olurlar.
Cicero
• İnsan bazen, az parası olduğu halde, belki de az parası var diye düşüneceklerinden korkarak, çok parası olduğu zamankinden daha cömert olur. B.Franklin
• İnsanların en cömerdi, istenmeden veren; en asili de intikam gücü yeterken bağışlayandır.
Hz.Hüseyin
• Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik sayılmaz ki.
Mevlâna
• Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse, seha (cömertlik) ismine layık değildir. Hz.Muhammed