Çoban ile ilgili anlamlı sözler

  • Allah’ın gösterdiği her Nebi-Resul mutlaka koyun gütmüş, çobanlık etmiştir. Ben de Mekke’nin Kararit mevkiinde koyun güderdim.                                      Hz.Muhammed
  • Bir çoban gezmeyi sevebilir ama koyunlarını asla unutmaz.                                               Leo Buscalia
  • Çoban koyunu arar, koyun çobanı aramaz.

W.Shakespeare

  • Çoban koyunu kurttan korur, çoban kurt olursa koyunun hali ne olur?                                       Bir Şair
  • Çoban ol dedik, kurt oldu. Bekçi ol dedik, hırsız oldu.                                                             Mevlâna
  • Çoban uyudu mu, kurt emin olur.                                        Mevlâna
  • Çoban kurdun işine razı olursa, köpek yabancıya havlamaz.                                                          Ebû Ümâme
  • Kar beyaz bir sürünün başında, ne acıdır rastlamak pislik içinde bir çobana.

Geoffrey Chaucer

  • Kasaptan et alan çoban değildir; koyunun sahibi, bakan değildir.                                              Mikszath
  • Onu sevmen tabiiydi, ona evlilik vaat etmen bir delilikti, hele sözünü tutmuş olsan iyice çılgınlık olurdu.                                               Goethe