Ceza ile ilgili anlamlı sözler

 • Akrabanın cezası, yabancının darbesinden daha acıdır.    Ömer
 • Allah bir kavme azap indirdiğinde, o azap onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amellerine göre baas olunurlar.            

                                        Hz.Muhammed

 • Allah’ın cezalarından birini tatbik etmek, Allah’ın beldelerine kırk gece yağan yağmurdan daha hayırlıdır.                                                          Hz.Muhammed
 • Büyük hatalar için, ilahların verdiği cezalarda büyük olur.                                                             Herodot
 • Ceza çocuklara verilen bir ilaç sayılmalı, öyle verilmelidir.                                                                 Montaigné
 • Ceza görmeden yanılmak hakkı olduğu müddetçe, insan başarıdan daima emin olabilir.                                                                            E.Renan
 • Ceza ile suç, aynı anda birlikte doğarlar.                                  Hesiodos
 • Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar.                                                     Ovidius
 • Ceza topaldır ama er geç hedefine ulaşır.

B.Franklin

 • Cezalandırmak insana, bağışlamak Tanrı’ya vergidir.                                                     Peter Von Winter
 • Cezaların en korkuncu, insanın haklı olduğunu anlamasıdır.                                             Walter Winchell

 

 • Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır.                            A.Şinasi Hisar
 • Haşir gününde en şiddetli azaba, Nebi ve Resul giysisini kuşanıp ta, zalim kudurganların fiillerini işleyenler çarptırılacaktır. .  

                                        Hz.Muhammed

 • İlk ceza odur ki, hiçbir suçlu kendi yargıçlığından kurtulamaz.                                                      Juvenalis
 • On suçlunun bırakılması, bir suçlunun ceza görmesinden daha iyidir.                                          Blackstone
 • Ölümü tadan kişi kabre konulduğunda, her taraftan ateş yakılır. Eğer ona mani olacak amel yoksa azap görür.                                          Hz.Muhammed
 • Örnek olsun diye verilen her cezada, kamunun yararına ve bireyin zararına bir adaletsizlik vardır.                                          Victor Pauchet
 • Sana kötülük edene, kendini ona sevdirmen kadar büyük bir ceza veremezsin.

Hz.Ali

 • Şüphesiz ki Allah, dünyada insanlara azap edenlere, azap edecektir.                                   Hz.Muhammed
 • Yarla hem dem olmayan, hicranda ki azabı bilmez.                                                                   Fethullah Gülen