En güzel dualar

Ödül ve ceza gününün tek hakimi. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet; nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da doğrudan sapmışların yoluna da değil! Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usüllerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz […]

Bakara Sûresi.21 Ayetinde derki;

Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız. [Bakara Sûresi.21]

Tasavvufta Sohbet

Tasavvufta Sohbet Hayatımızın hiç bir anı yoktur ki, bir kez dahi olsun sohbet anını yaşamayalım veya sevdiklerimizle sohbet etmemiş olmayalım. İnsan fıtrat olarak sosyal olmaya ihtiyacı olan bir varlıktır. Atalarımız ” Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane ” sözünü boşa söylememişlerdir. Yüce dinimiz İslam hastaları ziyaret etmeyi, yaşlıları ziyaret etmeyi […]

bakara suresi 164

Bakara Sûresi. Bakarara suresinin 164 ncu ayetinde Allah (cc) şöyle buyurur

Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.
[Bakara Sûresi.164]