Bilmek ile ilgili anlamlı sözler

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Az bildiklerimize, az inanırız. Montaigne


Bazı şeyleri yarım bileceğine, hiçbir şey bilme; daha iyi. F.Nietzsche


Ben bilmediğimi bildiğim için, diğer insanlardan akıllıyım. Sokrates


Bildiğim bir şey varsa, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrates


Bildiğimizi zannetmemiz, öğrenme mizin en büyük düşmanıdır. Dr.C.Bernard


Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni, uyandırınız. Bilmediğini bilene, öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden kaçınız. Konfüçyus


Bildiğini yapmayandan, bilmediğini yapması beklenmemeli. Hasan Yılmaz


Bildiğini bilmek, bilmediğini de bilmek gerçek olgunluktur. Olgun insan; sözlerinde ağır, davranışlarında ise acelecidir.
Konfüçyus


Bildiklerini uygulama alanına koymayan aciz bir bilgin, bal yapmayan bir arıya benzer. Şeyh Sadi


Bildiklerinizi yazmak, ölümün elinden bir şey koparabilmektir. Pliny


Bilen konuşmaz, konuşan bilmez. Çin Özdeyişi


Bilmediğimiz şeyler bizi felâkete sü rüklemez. Bizi felâkete sürükleyen şeyler, gayet iyi bildiğimizi sandığı mız, fakat öyle olmayan şeylerdir. Samuel Johnson


Bilmediğin bir şeye biliyormuş gibi bakmak, bir hastalıktır. Lao Tzu


Bilmediğin şeyi sor; sorma zilleti, bilme şerefine giden yolda kılavuzundur. Şeyh Sadi


Bilmek ister de, bilinmek istemezsen; bir şehirde yaşa yeter. C.C.Colton


Bilmek ve bildiğini yapmamak, henüz o şeyi tam bilmemek demektir. A.Arvasi


Bilmek yetmez, uygulamamız gerekir. İstemek yetmez, yapmamız gerekir. Goethe


Bilmedikleri şeylerden bahsedenler, dikkat ediniz; söz söylerken, müstesna bir azamet takınırlar. Cenap Şahabettin


Bilmek ileriyi görmek, ileriyi görmek güçlü olmaktır. A.Comte


Bilmemek, öğrenmemenin bahanesi olamaz.
İspanyol Özdeyiş


Bilmeyene, güneş de karanlıktır. Ali Suad


Bilmeyene hangi gerçeği anlatabilirsiniz? Kemal Tahir


Bilmeyene yazıklar olsun,bilip de yap mayana yetmiş defa yazıklar olsun. Ebû’d Derdâ


Bilmezem demek, çok türlü kaza savar. Azeri Özdeyişi


Bir insan, her şeyi bilmez. Horatius


Bir şey bilmeyen, bir şey unutmaz. C.D.Panat


Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. Sokrates


Bir şeyi iyi bilen, onu basit şekilde anlatabilir. Anarchasis


Bu adam hala öğreniyor, ne zaman bilecek?
Evdemonides


Çok az şey biliyoruz ve çok kötü öğre niyoruz; o zaman yalan söylememiz gerekir. F.Nietzsche


Çok bilen, çok şeye dikkat eder. G.E.Lessing


Çok bilenin derdi de çok olur. Lessing


Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez. Lao-Tzu


Çok bilenler, uygulama özürlüdür. Mustafa Güngör


Çok okuyan değil, çok kazanan bilir. Cemal Nadir


Çok şey öğreniyor az biliyoruz; en az da doğru olanı. Goethe


Daima “biliyorum” diyorsa; genç tir,Her şeye “olabilir” diyorsa yaşlıdır. M.Cemal Kutay


Dünyayı kim biliyor? Kendini iyi bilen. Novalis


Eğer bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi. İmam-ı Azam


En çok bilen,ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir. T.Jefferson


En çok inandığımız şeyler, en az bildiklerimizdir. Montaigne


Ezbere bilmek,bilmek değildir, belle ğine sunulanı önemle korumaktır. Montaigné


Her konuda bir şey bilin, fakat bir konuda her şeyi bilin. Sakıp Sabancı


Her şeyi bildiğini sanan kişi, hiçbir şey bilmiyor demektir. İtalyan Özdeyişi


Hiçbir şeyin yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz. Thomas Edison


İnsan, bilmediğini isteyemez. Voltaire


İnsan ne kadar az bilirse, o kadar çok bildiğini sanır. J.J.Rousseau


Münevver; her konudan birazını, uz man; bir konudan her şeyi, telefon santralinde çalışan bir kız ise, her ko nu hakkında her şeyi bilen insandır. Herold Coffin


Ne kadar bilirsen bil; söyledikle rin,karşındakinin anladığı kadardır.
Mevlâna


Ne kadar çok şey bilirsek, o kadar ko lay affederiz. Kim derinden hisseder se, yaşayan herkesin adına hisseder. Madame de Stael


Ne istediğini bilmenin yarısı, ona ulaşmak için nelerden vazgeçmek gerektiğini bilmekten ibarettir. Robert Antony


Papayla köylü bir aradayken, Papanın tek başına bildiğinden fazlasını bilirler. İtalyan Özdeyişi


Üç kişinin bildiğini, bütün köy biliyor demektir. . Alman Özdeyişi


Yarım bilmek, tehlikelidir. A.Pope


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.