BİLGİSAYAR HAKKINDA BİLGİLER

BİLGİSAYAR HAKKINDA BİLGİLER

 

Bilgisayardaki, günlük yaşantımızın her aşamasında yaygın olarak kullanılmakta olan elektronik ve mekanik bir alettir. Bilgisayar kendi başına işlem yapmaz. Bilgisayara, ne yapacağı önceden kullanıcı tarafından bildirilmelidir. Bilgisayarı kullanabilmek için özelliklerinin bilinmesi gerekir.

bilgisayar-donanimlari

BİLGİSAYAR : Komutlar yardımıyla çok sayıda ve karmaşık verileri kısa bir sürede doğru olarak işleyebilen, saklayabilen ve gerektiği zaman geri verebilen elektronik ve mekanik parçalardan oluşan bir makinedir.

 

DONANIM : Bilgisayarda gözle görülebilen, içinde ve dışında bulunan tüm parçaların tümüne donanım denir.

GİRİŞ BİRİMİ

Bilgisayara veri girişini sağlayan birimlere, giriş birimi adı verilir. Bu birimler, dış ortamdan bilgisayarın iç ortamına veri veya komut aktarılmasını sağlar. En yaygın olarak kullanılan giriş birimi klavye ve mouse’dur.

 

MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ ( CPU )

Merkezi işlem birimi, bilgisayarın en önemli parçasıdır. Bilgisayar üzerinde yapılan tüm işlemler, bu birim tarafından gerçekleştirilir ve denetlenir. Bu birimler genel olarak üç şekilde incelenir.

Aritmetik ve Mantık Birimi

Bilgisayara verilen matematiksel ve karşılaştırma işlemleri bu birim tarafından yapılır.

Kontrol Birimi

Bilgisayarda yapılan tüm işleri kontrol eder. Giriş ve çıkış birimlerinin denetimini, bellek ile ilgili işlemleri, komutların yorumlanmasını ve bilgisayarın bir bütün olarak çalışmasını sağlar.

Bellek Birimi

Programların üzerine yüklenip çalıştırıldığı, tüm işlemlerin yapıldığı ve bilgilerin geçici olarak saklandığı yere bellek birimi denir. Bilgisayar kapatıldığı anda bellekte bulunan bilgiler kaybolur. Bellek kapasitesi bilgisayarda farklılıklar gösterir. Bilgisayarda genel olarak iki çeşit bellek türü vardır.

 

1-Rom Bellek

Bu bellekteki bilgiler silinmez, değiştirilemez, sadece okunabilir. Bilgisayar üretici firmalar tarafından bu belleğe bilgiler önceden yerleştirilir. Burada, bilgisayarın açılışı ile ilgili kodlar bulunur. Bilgisayar ilk açıldığında bu bellekteki bilgilere göre işlemlere başlar.

 

2-Ram Bellek

           Bilgisayardaki tüm verilerin, işletim sisteminin ve programların çalıştırıldığı yerdir. Bilgisayar kullananlar, tüm işlemleri bu bellek üzerinde gerçekleştirirler. Bu belleğe ana bellek

adı da verilir. Bilgisayarda çalıştırılacak program, bellek kapasitesinden büyükse, program çalıştırılamaz.

ÇIKIŞ BİRİMİ

Bilgisayarın iç ortamında işlenmiş verileri dış ortama aktarmayı sağlayan birimlere , çıkış birimi adı verilir. En çok kullanılan çıkış birimleri, ekran ve yazıcıdır.

Bazı çıkış birimleri, hem giriş hem de çıkış ünitesi olarak kullanılır. Örneğin; Disk veya disket içine bilgi yazdırıldığında çıkış birimi, içerisinden bilgi alındığında ise giriş birimi olarak kabul edilir.

 

Bilgisayarın giriş ve çıkış birimlerinden bazıları şunlardır.

YAN ÜNİTE

GİRİŞ BİRİMİ ÇIKIŞ BİRİMİ

YAN ÜNİTE

GİRİŞ BİRİMİ

ÇIKIŞ BİRİMİ

Klavye        x          – CD         x          –
Ekran        –          x Disket          x          –
Yazıcı        –          x Sabit Disk          x          x
Çizici       –          x Optik Disk          x          –
Optik Okuyucu        x          – Tarayıcı          x          –
Mouse        x          – Modem          x          x

DEPOLAMA BİRİMLERİ ( YARDIMCI BELLEK )

         Ana bellekte bulunan program ve ya veriler, bilgisayar kapatıldığı zaman veya ani elektrik kesilmesinde silinir. Bu nedenle, sonradan kullanılabilmeleri için verilerin saklanma-sına ihtiyaç duyulur. Bu amaçla bilgisayarda yardımcı bellek birimleri kullanılır. Yardımcı bellek birimleri, programların veya verilerin depolandığı manyetik ortamlardır. Yaygın olarak kullanılan yardımcı bellek birimleri; disk, disket veya Cd- rom’lardır.

GİRDİ VE ÇIKTILAR

           Girdi çıktı birimleri bilgisayarı dış dünyaya bağlayan unsurlardır. En yaygın bilinenler kişisel bilgisayarlarda örnekleri bilinen klavye ile ekrandır. Bu iki aygıt doğrudan merkezi işlem birimine bağlıdır. Bir çok bilgisayarda var olan yine yaygın bilinenlerden fare (mouse) ile kağıt üzerinde bilgiyi sağlayan yazıcılardır.

             Girdi çıktı birimleri diğer işlev gruplarından farklıdır. Bu gruba dahil olan aygıtlar genellikle PC kasasının dışındadır. Aslında bu grup teknik olarak bilgisayarın çevre bilimleri arasında sayılır ama bu aygıtlar PC sisteminin çalışması için mutlaka gereklidir.

Bu bölümde belirtilen aygıtların veya bileşen gruplarının çoğu bilgisayarla kullanıcısın haberleşmesini sağlar. Bunlarda kullanıcı PC’ye veri girmeyi, bu bilginin işlenmesini, yönetmeyi ve işlenmiş veya kaydedilmiş veriyi alabilmeyi başarır.

Bu nedenle bu aygıtlar insanların kullandıkları haberleşme biçimlerini bilgisayarın işleyebileceği biçime çeviren ve bunun tersi işlemleri yapmak üzere tasarlanmışlardır. Bu süreç sadece belirli bir çerçeve ve ya yapı içinde mümkündür.

Bu istisnalar olsa da konuşma genellikle bilgisayara veri gönderilmesinde kullanılmamaktadır. Bilgisayara veri girişinin en alışılmış yöntemi klavyedir. Bu insanın yazılı iletişim yöntemine dayanan karaktere yönelik bir yöntemdir.

Girdi ve çıktı aygıtlarının verimliliği onu kullanan kişinin yeteneklerine bağlıdır. Örneğin; en hızlı klavye bile iki parmak yazan biri için çok yararlı olmayabilir ve bir fare (mouse) kullanmak avucunuzun büyüklüğü kadar kişisel tercihinize de bağlıdır.

 

GİRDİ ARAÇLARI

Girdi- çıktı birimleri bilgisayarın dış dünyaya bağlayan unsurlardır. En yaygın bilinenleri kişisel bilgisayarlarda klavye ve ekrandır.

KLAVYE

Bilgisayar klavyesi bilinen klasik daktilolardan doğrudan uyarlanmıştır. Hangi harflerin hangi tuşlar üzerinde olacağı konusunda yine daktilolardaki dizilişe uyularak bir anlamda daktiloda çalışanların bilgisayara geçişlerinde zorluk çekmemeleri için aynı harf yerleşim düzeninin korunması fikri üstün gelmiştir. Daha sonraları insan faktörleri mühendisliği kurallarına daha uygun ve kurallarını daha kolay olarak tasarlanmış Dvorak tutunamamıştır.

Sonraları bilgisayarda değişik ülkelerde de yaygınlaşınca bu ülkelerde kendi dil ve harf kullanım yapılarına uygun klavye talepleri de oluşmaya başlamıştır.Türkçe’ye uygun harf dizilişine sahip klavyeler üretilmiştir .Bu klavyenin ilk satırı f, g, ğ, o, ı … biçiminde dizilişe sahiptir.

Klavye bilgisayarlara düşük miktarda bilginin doğrudan girişinde kullanılan en önemli girdi birimidir. Normal harf tuşlarının yansıra, rakam girmek için ayrı bir bölüm ile özel fonksiyon tuşlarının yer aldığı bilgisayar klavyesinin endüstri standardına uygun olanlarında toplam 101 veya102 tuş bulunmaktadır. Notebooklarda (taşınabilir bilgisayar)ise 84 tuş bulunur.

Klavye kullanarak yapılan işler arasında kelime işlem (word processing), elektronik tablolama, program geliştirme ve güncelleme, bilgisayar işletimi, doğrudan bilgi girişi sayılabilir. Klavyeler ayrıca mini veya ana bilgisayarlara ulaşımda arabirim olarak da kullanılabilir.Klavye kullanılarak yapılan çalışmalara yardımcı olarak kullanılan araçlardan en yaygın olanı fare, ışık kalemi ve dokunmatif ekran sayılabilir.

Bilgisayara komut, program yada data (veri) girebilmek için üzerinde harf, rakam, özel karakter ve fonksiyon tuşları bulunan bir giriş birimidir. Genellikle kullanılan üç çeşit standart klavye vardır. Bunlar;’’Q’’ klavye,’’Türkçe Q’’klavye ve ‘’F’’ klavyedir.

Tuşların üzerinde bulunan karakterler tek ise doğrudan basıldığında, çift ise alt kısımdakiler doğrudan basıldığında, üst kısımdakiler ise schirt tuşu ile birlikte kullanırlar. Tuşların yan yüzeylerindeki karakterler ise alt ve alt gr tuşu ile birlikte basıldığında girilir.Standart klavyelerde tuşlar 5 grupta incelenir.

1-)Fonksiyon tuşları:F1…F12 arasında olan tuşlardır.Bu tuşlar genellikle programın yapısına göre bazı özel fonksiyonları birçok tuşla yapmak yerine bir tek tuşla komutun girilmesini sağlar

   2-)Genel amaçlı tuşlar: Bu tuşlar daktiloda olan rakam, küçük harf, büyük harf ve noktalama işaretlerinden oluşan tuşlardır.

3-)Özel amaçlı tuşlar:Bu tuşlar özel amaçlar için kullanılır.Genellikle tek başına veya diğer tuşlarla birlikte kullanılır.

     4-)Kursör Gösterge tuşları: Klavye üzerinde dört yana ok işareti bulunan tuşlardır. Kursörün sağa, sola, aşağı, yukarı hareketini sağlar.

5-)Sayı Tuşları: Klavyenin sağ alt köşesinde bulunan üzerinde rakamların bulunduğu tuşlardır.

FARE (MOUSE)

Programın yapısına göre bazen menü seçmek veya ekran içerisinde kursörü hareket ettirmek uzun zaman alâbilmektedir. Bu işlemin hızlandırılması için mouse (fare) kullanılır.

Mouse üzerinde iki veya üç tuşu bulunan düzgün bir zeminde hareket edebilen, elektrik sinyalleri bir giriş birimidir. Bilgisayarda mouse kullanılabilmesi için özel mouse programını bilgisayara install edilmesi gereklidir.

Fare ile dört farklı işlem gerçekleşebilir. Bunlar;

     1-)Tek tıklamak: Farenin sol yada sağ tuşun bir kez basmak. Bu işlem sonucunda fare imlecinin bulunduğu yarde bir alt menü varsa menü seçenekleri görüntülenir. Alt menü yoksa simge seçili hale gelir.

     2-)Çift Tıklamak: Farenin sol tuşun arka arkaya seri olarak basmak bu işlem sonucunda fare imlecinin bulunduğu simge ise, simge altındaki alt menünün ilk seçeneği işleme konulur.

     3-)Seçmek: Seçme işlemi bir metin üzerinde yada belge üzerinde olacaksa fare imleci metin yada belgenin seçilecek anlamının başlangıcındayken sol tuşa basılıyken sürüklemek . Bu işlem yapıldığında seçili alan farklı bir renk alır.

4-)Sürüklemek: Bir simge, metin yada simgeyi ekran içerisinde yer değiştirmek için kullanılır. Bu işlem için fare imleci tek tıkladıktan sonra yada seçili durumdayken sol tuşa tıklı olarak seçili alan ekran içerisinde istenilen yere taşınabilir.

Fare ekrandaki imleci hareketini kontrol amacıyla kullanılan bir araçtır. Fare yatay bir yüzeyde hareket ettirilir, hareket sırasında içinde bulunan bir topun hareket miktarı bilgisayar tarafından algılanır ve hareket miktarı ve yönüne uygun olarak imlec hareket ettirilir. Farenin parmaklar tarafına gelen yüzeyinde bulunan iki veya üç düğme bilgisayara imlecin belli konumlarında yapılmış seçimi aktarmak üzere kullanılır.Farenin yararı özellikle grafik programlarını kullanırken mühendislik çizimi yaparken, doküman veya tablonun belli bölgelerini işaretlerken, menüden bir seçeneğini seçerken görünür.

Yüksek miktarda verinin bilgisayara girişin söz konusu olduğu durumlarda klavye ve yardımcı araçlar yetersiz kalır. Bu amaçla geliştirilmiş bilgi giriş araçlarından en eskilerinden biri delikli karttır. Bu yöntemle bilgisayardan bağımsız bir birim oluşturularak verinin delikli kartlara işlenmesi ve bu kartların da bilgisayara okutularak bilgi giriş işleminin tamamlanması amacıyla uzun süreler kullanılmıştır.

OPTİK KARAKTER OKUYUCU

Manyetik mürekkep karakter okuyucu sistemine yakın bir sistemdir. Bilgisayara aktarılacak bilgiler döküman üzerinde önceden basılıdır. Bir optik tarayıcı tarafından elde edilen görüntü bir karakter tarayıcı yazılımı aracılığı ile karakterlere dönüştürülür. Dökümanın basımı için özel mürekkep gerekli değildir. Optik karakter tanımlayıcı yazılım ancak belli yazı tiplerini algılayabilir. Bu nedenle bu yöntemle bilgi girişi yapılacaksa dökümanın ona uygun olması gerekir. Eğer çıktı yaratılacak yazıda yazılım tarafından desteklenen yazı tipleri kullanılıyorsa bilgisayar çıktısı ile bir başka bilgisayar için girdi olarak kullanılabilir. Bu tür çıktılar yeniden girilebilir doküman olarak adlandırılmaktadır. En yaygın kullanın alanları fatura uygulamalarıdır.

CD SÜRÜCÜLER

Bilgisayarların kullanım alanları ve yetenekleri her geçen gün arttıkça daha çok veri kullanımı ve bu verilerin depolanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bilinen veri saklama ve taşıma araçları olarak FDD (disketler) ve HDD (sabit disk) kullansalar da özellikle bir bilgisayardan diğer bilgisayara bilgi aktarımı için disketler kullanılmaktadır. Ancak özellikle grafik tabanlı programların hızla çoğalması ve bu programlarla resim, müzik, çizim gibi oldukça çok yer kaplayan çalışmaların program kurulumları, çalıştırılmaları ve birden fazla bilgisayarda kullanılması için disketler yetersiz kalmaktadır. Bunun için 650 MB veri kaydedebilen CD-ROM’lar üretilmeye başlanıldı.

CD-ROM sürücüler CD-ROM’lardaki sayısal bilgileri okuyabilen cihazlardır. Bu sürücüler müzik, veri CD’leri dışında video CD, foto CD, müzik ve veri CD’lerinide okurlar.

CD-ROM sürücüleri sadece okuma özelliğine sahiptir CD’ler üzerinde yazılabilmesi için CD-R (Compact disk Recordable) veya CD-RW (Compact disk Rewritable) denilen CD yazıcılar kullanılır.

CD-Rom sürücüler disk üzerindeki bilgiler lazer ışığı yardımıyla okurlar. Sürücünün içinde dönen disk üzerine çok küçük çukur ve tepe bölgeler vardır. Bu bölgeler lazer ışığını farklı yansıttıklarında farklı algılanıp sayılara dönüştürürler .Disk ne

Kadar hızlı dönüyorsa bilgiler o kadar hızlı okunur.

CD-ROM sürücüler okuma hızına göre”X”hızlı sürücüler olarak adlandırılır.”X”hızı 150 KB/Sn’dir.

DİSKETLER

Bilgisayarda en çok kullanılan veri saklama aracı disketlerdir. Bir sürücü aracılığıyla veri yazma ve okuma işlemi gerçekleşir. Disket sürücüler genellikle bilgisayara monte edilmişlerdir.Esas verilerin saklandığı disketler taşınabilir haldedir.

Disketler yüzeyi ince manyetik malzeme kaplanmış dairesel bükülebilen plastik yapraklardan oluşur.Bu dairesel yapraklar 0,002 mm kalınlığında olup,plastik bir muhafaza içine yerleştirilmişlerdir. Plâstik kılıfın bir kenarının ortasında yana kayabilen metal bir kapakçık vardır.

Disket sürücüye takıldığında bu metal kapakçık yana açılarak disketin manyetik ortamı açıkta bırakır. Disket sürücüden çıkartıldığında manyetik yüzeylerin tozdan korunması için yay yardımı ile kapanır.

Disketlerin diğer kenarlarında iki adet kare delik vardır. Bunlardan bir tanesi plastik bir tırnakla kapatılabilir. Bu pencere diskettin yazıma koruma penceresidir. Bu pencere açıkken disket içerisindeki bilgilerin değiştirilmesi , silinmesi yada üzerine bilgi yazılması mümkün değildir.Bu işlemlerin yapılabilmesi için pencerenin plastik parça ile kapatılması gerekir.Diğer delik ise sadece (HD) yüksek yoğunluklu disketlerde tanıtım penceresidir.Diğer disketlerde (DS/DD) tek delik bulunur.Disketlerin ortasında üzerinde bir kare delik birde yuvarlak delik bulunan metal parça vardır. Kare delik sürücü motorunu döndürme aparat deliği diğer dairesel delik ise index deliğidir.

MİKROFON

Bilgisayarda en çok kullanılan ses kaydetme iletişim kurma aracına mikrofon denir. Mikrofon dışardan gelen ses girdilerini bilgisayara kaydetmeye yarayan ve ses girdilerinin mikrofon aracılığı ile hoporlörden çıkmasına olanak sağlayan girdi aracıdır.

Mikrofon ayrıca bilgisayar aracılığı ile çeşitli yerlerdeki kişilerin arasındaki iletişimi sağlar.

ÇIKTI ARAÇLARI

Bilgisayar çıktılarının en yaygınları, ekran yoluyla elde edilen görüntü, yazıcı ile kağıt üzerinde basım ve kulaklık ya da hoparlör gibi cihazlar kullanılarak sesli çıktı araçlarını sağlamaktır.

MONİTÖR (EKRAN)

En yaygın kullanılan çıktı aracıdır. Televizyon ekranına benzeyen ve bilgisayardan çıkan verilerin nokta yoğunluğu olarak yazı, resim çizgi olarak dış ortama aktaran çıktı birimidir. Bir monitörün kalitesi ekran görüntü nokta yoğunluğu ile ilgilidir. Elektron ışınlarının oluştuğu ufak noktacıklar ekran görüntü nokta yoğunluğunu oluşturur.Bu yoğunluk ne kadar fazla ise görüntü ve renkler o kadar nettir.

Monitör CPU ile kullanıcı arasında görsel bir aracılık yapar. Bu işlem ekran kartı sayesinde gerçekleşir. Ekran kartları (Grafik Kartları) üzerinde bulunan “ video RAM “ denilen bellek CPU (Merkezi İşlem Birimi) den gelen görüntü sinyallerini önce tutan sonra monitöre gönderir. Ekran kartlarının özellikleri ekranda oluşturulacak görüntünün kalitesini doğrudan etkiler.

MONİTÖR TİPLERİ

1-)Monochrome Text (Tek Renkli Monitörler) : Bu tür monitörlerde tek renkle yalnızca text (harf, rakam, noktalama işaretleri) ile sabit semboller görüntülenir.

2-)Monochhrome Grapics (Tek Renkli Grafik Monitörler) : Bu tür monitörlerde yine tek renk görüntü elde edilir . Ancak textler (Metin) yanında grafikler ve gölgeleme yapmakta mümkündür.

3-)Color Grapics (Renkli Grafik Monitörler) : Bu tür monitörlerde her türlü text ve grafikler: ekran kartının desteklediği sayıda renkle görüntülenir.l

PRINTER (YAZICI)

Bilgisayar ekranı sık değişen ve sürekli yenilenmesi gereken bilgileri göstermek ve bilgisayar ile kullanıcı arasında haberleşmeyi sağlamak için uygun bir çözüm olmasına karşın ekrandaki bilgilerin kalıcılığı yoktur. Bir çok uygulamada bilgisayar çıktısının kâğıt üzerinde okunabilir bir ve bir biçimde ve kalıcı olması istenir. Bu alanda üreticiler değişik gereksinim ve bütçelere göre yazıcılar üretmektedir.

Yazıcı seçiminde kullanılabilecek kriterler fiyat, baskı kalitesi ve baskı hızı olarak tanımlanabilir. Baskı kalitesi genel olarak yüksek kaliteli daktilo edilmiş bir sayfanınkine göre ölçülür(Mektup kalitesi: LQ letter Qualitly; Mektup Kalitesine Yakın: NLQ-Near letter Qualitly: Müsvette: Draft Qalitly). Başka seçim unsurları arasında grafik çıktı alma gereği ve sıklığı, çıktı alırken ortaya çıkan gürültüye ilişkin tercihler, renkli baskı gereği, birden fazla kopyayı aynı anda alma gereği sayılabilir.

Hızlı yazıcılar yüksek miktarda çıktı gereksinimi duyan kuruluşlar tarafından tercih edilmektedir. Bunların arasında elektrik, su faturaları, kredi kartı extreleri, bodro programı çalıştıran çok fazla personeli bulunan kuruluşlar akla ilk gelenlerdir. Bu kuruluşlarda baskı kalitesi genellikle ilk öncelikler arasında yer almaz. Bu durumda kullanılan tür satır yazıcılardır. Bu yazıcılarda çıktı satır bazında oluşur. Bir satır boyunca yer alan tüm karakter pozisyonlarına karşılık gelen bir karakter seti ve karakteri basmak için bir çekiç bulunur. Bir satırı oluşturan karakterler oluşturulduktan sonra tüm satır boyunca yer alan çekiçler aynı anda karakterlere vurarak bir karbon şerit üzerinde karakterlerin izinin kağıt üzerine çıkmasını sağlar. Kağıt mekanizması kağıdı bir satır yukarı çeker ve bir sonraki satır için işlem tekrar eder. Bu yazıcılarda ortalama çıktı hızı dakikada 600-2000 satırdır. Yüksek hızı yüzünden çıktı kalitesi pek iyi değildir ve satır içinde karakterler aşağı yukarı kaymış olarak çıkabilir. Bu yazıcılarda basılacak karakterler şerit üzerindeki karakterler seti ile sınırlıdır. Grafik veya renkli çıktı alma olanağı yoktur. Fiyatları çok yüksek olan bu tür yazıcılar genellikle ana bilgisayarlar ve büyük boy mini bilgisayarlara bağlı olarak kullanılırlar.

Süratin tek kıstas olmadığı durumlarda ise karakter ve ya seri yazıcılar kullanılır. Bu yazıcılar her seferinde tek karakter yazarlar ve satır yazıcılarına göre çok daha yavaştır. Baskı kalitesinin yazma mekanizmasına bağlı olduğu bu yazıcılar satır yazıcılarına göre çok daha ucuzdur. İki tür seri yazıcı tanımlanabilir: tekerlekli (daisy-wheel) ve matris yazıcılar. Tekerlekli seri yazıcılarda karakterler bir tekerleğin çevresinde sıralanmıştır. Basılacak karakterin çekicin önüne getirilmesi ve çekicin vurması ile harfin kağıt üzerinde oluşması temel çalışma şeklidir. Saniyede 40 karakter basım hızı çıktı almada ortalama hızı belirler. Tekerlek üzerinde yer almayan harf ve şekillerin basımı mümkün değildir. Bu nedenle de grafik çıktı almaya uygun değildir. İkinci tür seri yazıcılar ise matris yazıcılardır. Bu yazıcılarda harfler baskı ucunda yer alan iğnelerin belirli bileşkelerde kağıda şerit üzerinde vurması ile karakterler basılır. Baskı kalitesinin tekerlek yazıcılara göre daha düşük olasına karşın basım hızı saniyede 160-240 karaktere kadar çıkabilir. Gelişen teknoloji ile daha yüksek kalitede (mektup kalitesine yakın) çıktıları çok yüksek hızda elde eden yazıcılar üretilip pazara sunulmuştur.

Bu ana kadar aktarılanlar vurma ile baskı çıkartan çıktı araçlardır. Bunların yanı sıra mürekkep püskürtmeli ve termal yazılar da ucuz seri yazıcılar arasında bulunmaktadır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda manyetik alan yardımı ile mürekkebin değişen açılardan püskürtülmesi ile kağıt üzerinde karakter ve simgeleri oluşturulması sağlanır. Sessiz çalışma ve yüksek çıktı kalitesi ile renkli çıktı ve grafik çıktısı olabilme mürekkep püskürtmeli yazıcıların en önemli avantajları olarak sayılabilir. Termal yazıcılar ise özel hazırlanmış kağıt üzerine ısıtılmış iğnelerle desen oluşturarak harflerin oluşturulması esasına dayanır. Çıktı kalitesi oldukça iyidir.

Grafik çizim araçları (plotters) da kağıdın koordinatları arasında hareket ederek özellikle grafik türü çıktıları oluşturan araçlardır. Renkli kalem kullanılarak renkli çizimler çok hassas bir şekilde alınabilir.

Lazer yazıcılar ise klasik yazıcı teknolojisinden oldukça farlı bir teknolojiye dayanır. Fotokopilerde kullanılan tekniğe çok benzeyen yöntemle sayfa bazında çıktı üretir. Üzerinde bulunan belleğe bilgisayardan gelen çıktı bilgilerini kaydeder. Bellek doğduğu zaman bir lazer ışını ile ışığa duyarlı bir tambur üzerine çıktının görüntüsü oluşturulur. Toner denilen özel mürekkep dozlarının ışığa duyarlı tambur üzerine çekilerek görüntünün oluştuğu çizgilere yapışması sağlanır. Daha sonra da boş kağıt tambur etrafına sarılarak tonerin oluşturduğu görüntünün kağıt üzerine aktarılması gerçekleşir. Son olarak da basılmış olan kağıt ısıtılarak görüntünün kağıt üzerinde sabitleşmesi sağlanılır. Işığa duyarlı tambur daha sonra merdaneler tarafından temizlenerek bir sonraki sayfanın basımına hazırlanır.

Lazer yazıcılar dakikada 600 sayfaya (36000 satır) varan hızda çıktı üreterek satır yazıcıları geride bırakabilir. Baskı kalitesi çok yüksektir. Garfik çıktılar ve ya özel simgeler harfler kadar kolaylıkla basılabilir. Baskı görüntüsünü oluştururken POSTSCRıPT denilen özel bir programlama dili ile yazılmış programlardan yararlanır. İstenilen her boy ve her tür karakter, simge, şekil, resim basılabilir.

Lazer yazıcıların en büyük dezavantajı ise yüksek fiyatıdır. Yüksek hızda çıktı veren modelleri ileri teknoloji gerektirdiğinden onbinlerce dolara ancak alınabilir. Sessiz çalışması ve yüksek kalitesi ile kullanım kolaylığı iş dünyasında yüksek fiyata rağmen kendini kabul ettirmesini sağlamıştır. Masaüstü kullanılan ve kişisel bilgisayarlara bağlanan modelleri dakikada ortalama 8 sayfa düzeyine çıktı verir. Fiyat olarak da 600-700 $ civarında satılmaktadır.

HEM GİRDİ HEM ÇIKTILAR

Bilgisayarın hem girdi hem de çıktı ünitesinde bulunan araçlardır.

HARDDİSKLER (HDD=SABİT DİSK)

Bilgisayarlarda genellikle bir sabit disk vardır. Çünkü; uygulamalar bir diskete sığmamakta hatta bazı programlar (Windows 95 gibi) sabit diski çalışma alanı gibi (RAM Bellek gibi) kullanılabilmektedir. İsteğe bağlı olarak birden fazla sabit disk de bulunabilir. Sabit diskler bir disk sürücü vasıtasıyla bilgi depolamak ve gerektiğinde depolanan bilgiler buradan alınarak kullanmak için bulunur. Dolayısıyla sabit diskler hem de çıktı ünitesi olarak kullanılır.

Sabit disklerin yapısı bir mil ile merkezlenmiş ve mil ile merkezlenmiş ve mil ekseni etrafında 3600 devir/dakika hızla dönen; üst üste yerleştirilmiş disklerden oluşur. Bu diskler yüzeyi demir oksit ile kaplanmış alüminyum plakalardır. Yüzeyine kaplanan demir oksit veri taşıyıcısının mıknatıslanması içindir.

Bir sabit disk; a-Sürücü motoru

                                 b-okuma yazma kafaları

                                 c-Adım motoru

                                 d-Kontrol devresinden oluşur.

Sabit diskten çalışma yapılırken okuma yazma kafaları disk yüzeyine temas etmezler. Bunun yerine yüksek devir sayısından dolayı oluşan bir hava yastığı içerisinde kayarlar. Okuma yada yazma işlemi bu hava yastığı içerisinde gerçekleşir.

FAKS / MODEM

Bilgisayarların telefon hatları yardımıyla haberleşmesini, bilgi alışverişini sağlayan cihazlardır. Modem bilgisayar kullanıcılarına çok sayıda imkan sunmaktadır.

 

Bunlar:

  • İnternete erişebilir, elektronik olarak haberleşme sağlanır.
  • Uzaktaki modem olan bir bilgisayarla doğrudan bağlantı kurulabilir.
  • Faks / modem bir arada olan cihazlarla faks gönderme yada alma imkanı verir.
  • Gerektiğinde bir tele sekleter gibi gelen mesajlar sabit disk kaydedilebilir.

Modemler dahili ve harici modem olarak iki çeşittir. Dahili modemler bir genişleme kartı şeklinde olup, ana kart üzerinde bulunan genişleme yuvalarına takılır. Harici modemler ise bilgisayardan bağımsız olarak bulunur ve kasa üzerinde bulunan seri portlardan birine haricen takılır.

Modemler dahili ve harici modem olarak ikiye ayrılır. Dahili modemler bir genişleme kartı şeklinde olup, ana kart üzerinde bulunan genişleme yuvarına takılır. Harici modemler ise bilgisayardan bağımsız olarak bulunur ve kasa üzerinde bulunan seri portlardan birine haricen takılır.

Modemlerin bilgi aktarma hızı ve telefon hatlarının durumuna bağlıdır. Modemin hızı ne kadar büyük, telefon hatları ne kadar temiz (parazitsiz) ise bilgi aktarımı o kadar çabuk ve fazla olacaktır.