Benlik ile ilgili anlamlı sözler

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim. Ama beni de katarsan anlarım. Kızılderili Özdeyişi


Bazı kişiler henüz benliklerini bulama dıklarını söylerler ama benlik; insanın bulduğu değil, yarattığı şeydir. Thomas Szasz


Ben, Musa’nın zahirinin hocasıyım. Hızır(a.s)


Ben ruhbaniyetle emrolunmadım. Ben kadınlarla evlenirim. Uyuduğum gibi uyanık da dururum. Oruç tuttu ğum gibi,oruçsuz günlerde geçiririm. Kim benim bu tavır ve tarzımdan yüz çevirir ise,o benden değildir. Hz.Muhammed


Benden sonra tufan!… Mme De Pompadour


Beni göründüğüm gibi sanma. Lord Byron


Benlerimiz “ben” liğimiz kadar artsaydı, beyaz insan kalmazdı. Ali Suad


Benliği hor ve hakir kılıp, insanı yükselten aşk ve sevgidir. Onsuz bütün beden tamahtan ibarettir. Tamah ise alçaltandır. Mevlâna


Benliğimizin üstün dünyalarına, mutlaka yürüyerek erişilir. John Finley


Benlik dururken, aheri sevmek kolay değildir. A.Hamid Tarhan


Benlik;her türlü düşmanlığın, haksızlı ğın, iftiranın,arsızlığın, hırsızlığın, soygunculuğun,zulmün ve kan dökmenin başlangıcıdır. Buda


Benlik, nefret edilecek bir şeydir. B.Pascal


Benlik; ruhu tutabilen tek hapishanedir. Henry Van Dyke


Benlikten arınmış hisler,insanın en iyi hislerini teşkil eder. Benlik,tâbî bir duruma düşmemek için yalnızlığı tercih eder.
La Cordaire


Bütün gördüklerinin bir parçasıyım ben.
Tennyson


Evren ve ben,varoluş içinde birlikte yiz. Ben ve nesneler biriz. Chang Tzu


Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığını kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer. Mevlâna


Kendine pay çıkarmayan bir benliğe ulaşabilirseniz; mutluluğu yakalamış, hürriyete kavuşmuş bir işiniz var demektir. A.F.Y.


Ne ben’in,ne de ben’e ilişkin kalıcı bir şeyin varlığından söz edilebilir. Ben düşüncesini yok etmeli, benlikle kurumlanmak yanılgısını yenmeliyiz. Budha


Sadece benliğin mahsulü bulunan işler, olgunlaşmaktan ziyade çürüyen meyvelere benzerler. Marie J.Guyau


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.