Allah ile ilgili anlamlı sözler.

Allah’ı bütün noksanlardan tenzih ederim. Hamd ancak Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah her şeyden büyüktür. Kuvvet ve kudret yalnız Allah’ındır. Hz.Muhammed

Allah’ı bütün noksanlardan tenzih ederim. Hamd ancak Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah her şeyden büyüktür. Kuvvet ve kudret yalnız Allah’ındır. Hz.Muhammed


Allah, dışında gördüğü şeyleri içinde de görür. Hz.Ebubekir


Allah her gece (son üçte birinde) dünya semasına inerek, “Her kim dua ediyor, duasını hemen kabul edeyim; her kim bir dilekte bulunuyor, hemen isteğini vereyim; kim af diliyor, hemen onu affedeyim” der. Hz.Muhammed


Allah her insana, başkalarına vermediği şeyi vermiştir. M.İkbal


Allah insanları farklı yaratmıştır ki, düzen sağlansın. Hekimoğlu İsmail


Allah kokusu olmayan gönülde, Allah sevgisi yaşanmaz. M.Akif Ersoy


anlamlı

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla beraber olan ona aşık olur. Hz.Ali


Allah, sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır. Serrac


Allah Teala’dan korkmanın alâmeti, haramları terk etmektir. Şakik-i Belhi


Allah vardı, O’nunla beraber hiçbir şey yoktu. Hz.Muhammed


Allah’a emrine teslim olmakla yaklaşılabilir; düşünmekle, hayal ile değil.
İmam-ı Rabbani


Allah’a malik olan neden mahrumdur, Allah’tan mahrum olan neye malik? A.Arvasi


Allah’a yakın olmak için, içimizde hakikat ve adalet aşkını yaşatmalıyız. Demosten


Allah’a yaklaşman, O’nun sana yakınlığının şuuruna varmandır. Ataullah İskenderi


Allah’ı tanımak; Noksan sıfatlardan uzak olan Allah’ı, yapmayı iyice dilediğim şeyleri yapmamakla, bağladığım düğümleri çözmekle tanıdım. Hz.Ali


anlamlı

Allah’ı yeterince tanıdığımıza kani olduğumuz andan itibaren, artık asla onu tanıyamayız. Konfüçyus


Allah’ım beni sen kaldır ki, kimseler yıkamasın. Şeyh Sadi


Allah’ım fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım. Hz.Muhammed


Allah’ım insanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim. Hallac-ı Mansur


Allah’ım, senden başka hiçbir şeyi olmayan ben, senden başka her şeyi olanlara acırım.
Konfüçyus


Allah’ın davetinden uzak ve nasipsiz kalan kimse, sultanda olsa, dilenci gözlüdür.
Mevlâna


Allah’ın imtihanı bizi bilmek için değil, bizi bize bildirmek içindir. Tahir-ül Mevlevi


Allah’ın nezdinde yerimizi öğrenmek istiyorsak, Allah’ın nezdimizde ki yerine bakmalıyız.


Allah’ın ölçüleri, ilk gün doğudan doğup batıdan battığı gibi eski… bugün doğudan doğup batıdan battığı gibi yeni… ve yarın doğudan doğup batıdan batacağı gibi yepyenidir. M.Selahattin Şimşek


Allah’ın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir. Descartes


Allah’tan başka hakiki sığınak yoktur. Hz.Osman


Allah’tan korkki, başkalarından emin olasın. Hz.Ali


Allah’tan uzaklaşan, Allah’ı aramayan insan, ne kendisinde ne de kendi dışında hakikati ve saadeti bulamaz. B.Pascal


anlamlı

Balçığı adem, nutfeyi insan yapan aynı kudret, yumurtayı kuş,çekirdeği ağaç yapar.
Alaaddin Başar


Bana filozoflardan değil, peygamberlerin haber verdiği Allah gerek. B.Pascal


Benim için kıyam edilmez. (ayakta el bağlanıp durulmaz) Kıyam yalnız ve yalnız Allah için yapılır. Hz.Muhammed


Eğer hakkıyla Allah’ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi. . Hz.MuhammedEğer yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın. P.Syrus


Hak tarafından gelen bir cezbe, iki cihanın içine bedeldir. . Hz.Muhammed


Her kim Allah için olursa, Allah onun için olur. . Hz.Muhammed


Herkes Tanrı’nın küçük bir görüntüsüdür. Manilius


İçim Allah’a kavuşmayı isterse, Allah’ta ona kavuşmayı sever. Hz.Muhammed


İnsan Allah’a, su ve hava kadar muhtaçtır.
A.Carrel


İran ve Arap toplumlarında dine saygının temelinde “Allah korkusu” varken; Anadolu’nun İslam anlayışında hep “Allah sevgisi” öne çıkmıştır. A.Taner Kışlalı


Kâr gözetmeden veren ancak, Allah’tır.
Mevlâna


Kulu görmezse gören Allah var, hakkı kul görmezse veren Allah var. Anonim


Nefes aldığın gibi, sık sık Allah’ı düşün.
Epiktetos
O yüce not verici,sıra sana geldiğinde kazanıp kazanmadığına değil, nasıl oynadığına not verecektir. Gratland Rice


Onlar, o kimselerdir ki, gördükleri zaman Allah zikredilir. Hz.Muhammed


Senden, sana sığınırım. Hz.Muhammed


Senin Allah’a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür. M.İkbal


Sonsuz da olsa, O’nsuz hayat bir hiçtir.
Akif Cemil


Sûfiler konuşmaya malik değillerdir. Bu demektir ki; Sûfi konuştuğu zaman kendisi konuşmaz, ondan konuşan Allah’tır. O’nun söylediği söz kendisinin değil, Hakk’ın sözüdür. Cüneyd-i Bağdadi


Şüphesiz Rab’bınız sağır ve gaip değildir. O sizin bindiğiniz develerin semerlerinin başları arasındadır. Hz.Muhammed


Tanrı aynı zamanda bütün varlıkların gaye-sebebi olması dolayısıyla, bir aşk ve sevginin konusu olarak alemi hareket ettirir. Aristotales


Tanrı eğer olmasaydı, onu biz yaratmak zorunda kalırdık. Dostoyevski


Tanrı eti, şeytan ahçıları vermiştir. John Taylor


Tanrı, kadınların saygın oldukları yerde yaşar. Hint Özdeyişi


Tanrı, matematik sever. M.Cevdet Anday


Tanrı olmasaydı, bir tane yaratmak zorunda kalacaktık. Voltaire


Tanrı’dan yana olanlar, çoğunluktadır. Wendel Phillips


Tanrı’nın değirmeni ağır ama iyi öğütür.
G.Herbert


Tanrı’nın yapamayacağı bir şey yoktur.
Cicero


Tanrı’yı ararsın bulamazsın; bir gün korunun birinde küçük bir çiçek olarak ansızın karşısına çıkabilir. Biss Charman