Ahmak sözleri

Ahmak konumuna düşmemek için, yorum yapmayın


Ahmak; hiç kimsenin beğenmediği hareketini, kusursuz güzel bulur. Cenap Şahabettin


Ahmak, ışıkla alevi karıştırır ve kendisini her yakanı güneş sanır. Cenab Şahabettin


Ahmak konumuna düşmemek için, yorum yapmayın. A.F.Y.


Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar. Kaşgarlı Mahmud


Ahmak

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


ABCÇDEFGHİKLMNOPRSŞTUÜVYZ

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Ahmak ve cahil ile arkadaşlık etme, ondan kendini koru. Nice ahmaklar var ki, arkadaş oldukları akıllı kimseleri helâk eder. Hz.Ali


Ahmakla dostluktan çekin. Çünkü çok zaman iyilik edeyim derken, fenalık eder.
Hz.Ömer


Ahmaklarla, miskinler; “kısmet” bek lerler. Akıllılarla, cerbezeliler; başkala rının kısmetlerini yoldan çevirirler. H.Rahmi Gürpınar


Ahmaklık, hatada ısrar etmektir. Abdülhakim Arvasi


Ahmaktan uzaklaşmak, Allah’a yaklaşmaktır. Hasan-ı Basri


Akıllılık, gurbette yakınlık bulmaktır; Ahmaklık, vatanda gurbete düşmektir.
Hz.Ali


Aptal; akıllı olduğunu sanır, ama akıllı aptal olduğunu bilir. W.Shakespeare


Aptal görünmeye cesaret etmek, büyük bir akıllılıktır. André Gide


Aptal; susarak kazandıklarını konuşarak kaybedendir. M.Cemal Kutay


Aptalca tutarlılık, küçük zihinlerin öcüsüdür. Emerson


Aptalı sık sık affetmek, onu ahlaksız yapar. P.Syrus


Aptallar,akıllılardan pek az şey öğrenirler; akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. M.P.Csatho


Aptallar arasında akıllı görünmek isteyenler, akıllılar arasında aptal görünürler. Quintilian


Aptallar, eski olayları hatırlamayı bir bilim sayarlar. Planche


Aptallar talihinden korkarlar, akıllılar katlanır. P.Syrus


Aptallarla münakaşa etme,diğerleri aranızda ki farkı anlayabilirler. Sancha Guitry


Aptallarla olmaktansa, yalnız kalmak daha iyidir. Jean De Fontaine


Aptallık yüzünden, namuslu olan bir çok insan vardır. Dostoyevski


Bir ahmak akıllanmaz fakat bazen akıllılar ahmaklaşabilir. A.Muhtar Özden

Budala ile başa çıkmak; katille, hırsızla başa çıkmaktan daha zordur. Charles Vildrac


Budala ile parası, uzun zaman bir arada durmaz. G.Bernard Shaw


Budalalar meclisinde en zarif nükte, susmaktır. Cenap Şahabettin


Budalalar,söylediklerine; akıllılarda söylemediklerine pişman olarak günlerini geçirirler. Will Henry


Budalanın sersemliği, her zaman zeki kimselere biley taşı himeti görür. W.Shakespeare


Dünya budalalarla dolu olduğu sürece, simsarlar para yapmaya mahkumdurlar. S.Maugham


Dünyada aptallık dışında, günah yoktur.
Oscar Wilde


Dünyada ki aptalların sayısı, akıllılarınkinden fazladır. Geoffrey Chaucer


Dünyayı, akıllılar yaşasın diye budalalar kurmuştur. Oscar Wilde


Eğer hiç aptal görmek istemiyorsanız, gözlüklerinizi kırın. Rabelais


En şiddetli fakirlik, ahmaklıktır. Hz.Ali


Gerektiği yerde izah etmeyen, gerekmediği yerde izah eden kişiye; budala derler.
Emile Alain


Her aptal; kendini beğenen bir başka aptal bulur. Boileau


Her evli çiftin, en az biri budaladır. H.Fielding


İki çeşit budala vardır. Birisi, “bu eski olduğu için iyi” der. Diğeri “bu yeni olduğu için daha iyi” der. William R.İnge


İnsan,en küçük bir güç sahibi olma dan, büyük bir bilgi deposu olabilir. Öte yandan bilmeyen bir ahmağın teki de büyük bir güç edinebilir. A.Schopenhauer


İnsanlar, aptal olarak yaşayabilirler ama aptal olarak ölmezler. Young


İnsanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki; aldatmak isteyen, dilediği kadar ahmağı kolayca bulur. Machiavelli


İyi kalpli bir insanın, aptallığından daha büyük aptallık olur mu? Dostoyevski


Kendini akıllı sanan herkes, büyük bir aptaldır. Voltaire


Kendini olduğundan az göstermek, tevazu değil,budalalıktır. Kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır. Montaigné


Maymun insana ne kadar çok benzemek istese,o kadar gülünç olur, budalalar da akıllı gibi hareket ettikleri ölçüde tuhaf hale düşerler. Heinrich Heine


Parmaklarım ay’ı gösterirken, aptallar parmaklarıma bakar. Tibet Özdeyişi


Parlak bir gün ışığında kâfûri mum ya karak aydınlanan ahmağın, çok geçmeden kandiline yağ bulamadığını görürsün.
Şeyh Sadi


Sebepsiz düşman peyda eden, ya ahmaktır ya geveze. Hz.Ali


Yaşamanın tadını çıkarmaktan korkana aptal derim. Albert Camus


Yeni bir fikrin etkilerine karşı, aptallık dışında geçerli bir savunma yoktur. P.W.Bridgeman