Sır ile ilgili anlamlı sözler

• Açıklamasını istemediğim, bana emanet edilen bir sırrı göğsüme yerleştiririm de, göğsüm ona mezar olur. İbn-i Müftez
img_3383

• Bana emanet edilen bir sırrı, kutsal bir emanet gibi saklarım. Ama sırları elim den geldiği kadar bilmemeye çalışırım. Montaigné
• Başı mühürlü sırlardan, kimse pişman olmamıştır. Molla Camiî
• Başkalarının senin sırrını açıklamasını istemiyorsan, sen kendi sırrını açıklama. Seneca
• Başkalarının sırrını açıklamak, bir cinayete ortaklık etmek gibidir. Walter Hunter
• Ben ve Hallac, aynı şey idik. Ne var ki o sırrı açığa vurdu, ben sakladım. Şibli
• Bir insan; ya sarhoş ya da aşık olunca, sır tutamaz. Antiphanes
• Bir kum tanesinin sırrını çözebildiysek, bütün dünyanın esrarını öğrenmiş olurduk. A.Einstein
• Bir sırrı devamlı surette saklamak, insan ruhunu en çok olgunlaştıran şeydir. H.de Balzac
• Bir sırrın ucunu veren, tamamını elinde tutamaz. Jean Paul Richter
• Birisi bir söz söyledi de sonra önüne ardı na, sağına soluna baktı mı; o söz sırdır. Hz.Muhammed
• Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi, dostuna söyleme. Schopenhauer
• Düşmanın bir sırrına agâh olursan, ondan istifade edinceye kadar gizli tut. Hz.Ebubekir
• Eğer bir sırrın; sır olarak kalmasını istiyorsanız, kendinizin bile bilmemesi gerekir. Cleobul
• Eğer sırrını saklarsan, sırrını saklamakta devam edersen ve daima kuşkulu olursan sır; senin kölen olur. Yok onu söyleyecek olursan, o zaman sen onun kölesi olursun.
İbn-i Sina
• En ağır yük sırdır, aşk olsun taşıyabilene. La Fontaine
• En budala kadının bile, sırlarını gizleyebilecek bir aklı vardır. F.Hérzég
• En büyük ihanet, sırları ifşa etmektir. Ahmet Hulusi
• En sıkı ve en samimi bağlar, bir sırrın vücuda getirdikleridir. Schiller
• Erkek, başkalarının sırlarını kendilerinin kinden, kadın kendi sırlarını başkalarınınkinden daha iyi korur. La Bruyére
• Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilmez. Edgar Degas
• Gizemini kaybeden her şey, bizim için de önemini yitirir. M.Cemal Kutay
• Hangi türden olursa olsun, sır; kadın kalbini zorlar. A.Puşkin
• Her ağzını açmayan, mutlaka bir sır saklamıyordur. Orhan Kemal
• Her dil gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır. Mevlâna
• Her insan sırdaş olmaz, her testi su tutmaz.
Nâsır-ı Hüsrev
• Her olur olmaza sırrını diyen, boz bulanık suya akmış gibi olur. Karacaoğlan
• Her sırrını dostuna söyleme, günün birinde düşmanın olmayacağını nereden bilirsin?
Şeyh Sadi
img_3380• Hiç kimse senin sırrına, senden fazla şefkat göstermez. Şeyh Sadi
• Hiçbir sır yoktur ki, herkes duymuş olmasın.
Dostoyevski
• İki kişinin bildiği şey, sır olmaz. Abdülaziz Dehlevi
• İki kişiyi aşan ve bir başkasına da söylenen her sır, yayılır. Mevlâna
• İnsan sırlarını kendinden yüksek olan lardan çok, kendinden aşağı olanlara açar. H.de Balzac
• İnsanlara dürüst bir yaradılış ya da iyi bir terbiye, sır saklama yeteneğini kazandırır.
La Bruyére
• İşlerini dostunla gör, sırrını kimseye aç ma. Hele şu üç kişiye açılmamaya dik kat et; geveze adamlara, çocuklara ve kadınlara.
Hz.Süleyman
• Kağıt üzerine geçmeyen ilim; zayi, iki dudağı aşan sır; şayidir. Mektupçu Agah
• Kadınlar sırrı,erkek kadar saklar. Fakat aynı sırrı, birkaç kadın bilirse… C.Bernard
• Kadınların saklayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. Seneca
• Kendi sırrını,senden daha iyi kim saklayabilir? Nasır-ı Hüsrev
• Kızdığı zaman sırrı ifşa edenler, aşağı kimselerdir. Zünnûn-i Mısrî
• Kimilerine göre sır saklamak, söylerken sesini alçaltmaktır. Franklin P.Jones
• Sakladığın bir sır senin eserindir,açığa vurursan sen onun eseri olursun. Hz.Ali
• Sen beşeri vasıflardan fani oldun mu? O vakit Allah’ın sırları denizi, seni baş üstünde tutar. Mevlâna
• Sen daha kendi sırrını saklayamıyor san,bir başkasından senin sırrını saklamasını nasıl istersin? Seneca
• Sır; anlatılmayan değil, anlaşılmayandır. H.Ziya Ülken
• Sır çözer çözülmez, çözülürse sır değildir.
M.Rasim Mutlu
• Sır saklamak,bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan, hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz. Hz.Ali
• Sır, saklanmaz. T.Fontane
• Sır saklarsan esirin, kaybedersen efendindir.
Arap Özdeyişi
• Sır saklayan, söyleyenden daha büyüktür.
Amenemope
• Sır, senin tutsağındır. Onu ortaya çıkardığın sen ona tutsak olursun. M.Oliphan
• Sırlarını açıklayan kimselerden uzak dur. F.Attar
img_3381• Sırlarınızı kendi yüreğinizde saklamak, kalbinizi açtığınız kimselere dillerini tut maları için yalvar yakar olmaktan yeğdir. Geoffrey Chaucer
• Sırrı olmayan bir şeyin, çekiciliği de yoktur.
Anatole France
• Sırrımı sakalımın bir kılı bilse, hepsini keserim. F.Sultan Mehmet
• Sırrımızı kendimiz saklayamamışken, nasıl isteriz ki bir başkası saklayabilsin. La Rochefoucauld
• Sırrını aşikare olan işlerle bir tutma. Zira işin bozulur. Hz.Ebubekir
• Sırrını kimseye verme, herkesten üstün olursun. Leonarde da Vinci
• Sırrını saklarsan o sana esir olur, yayarsan sen ona esir olursun. İbn-i Sina
• Sırrını saklayan, kendine hakim olur. Hz.Ömer
• Üç kişi bir sırrı saklayabilir, eğer ikisi ölmüşse. B.Franklin
• Yaşamın sırrı bilgi almak değil, harekete geçebilmektir. Thomas Huxley
• Yiğit olan kimse saklar sırrını, kötü kalbindekini dile getirir. Karacaoğlan

Yorumlarınız bizim için önemlidir