Servet ile ilgili anlamlı sözler

img_27063500333996

• Allah’ın adına gelen servet, yavaş yavaş gelir. John Webster
• Başkalarının zararına dolan kese ve kimseye faydası olmayıp da kendi nefsine hasredilmiş servet, makbul ve itibarlı değildir. Mevlâna
• Bazı insanların servetlerine gıpta edemeyiz. Çünkü bu servet onlara pahalıya mal olmuştur ki, göze almak bizim işimize gelmez. İstirahatlarını, servetlerini,şeref ve vicdanlarını bu uğurda harcamışlardır. La Bruyere
• Bazı kişilerin tabaklarında, varlıklarının sebebi durur. Juvenalis
• Bir ülkede akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. Frederik William
• Büyük servet, çok güzel rüyalar gördürür. Mor Jokai
• Büyük servet sahibi olan kişi, yalnız gün lük ihtiyacına yetecek mala sahip olan dan daha çok mutluluğa yakın değildir. Herodotus
• Büyük servetler, bazen insanları yalnızlaştırır. Tenesse Williams
• Eğer miden,göğsün ve bacakların sağlam ise şahane servetler, bu hale bir şey daha ilave edemez. Horatius
• Her gelişi sevinç uyandıran iki misafir vardır; servet ve şöhret. Cenap Şahabettin
• İki şeyin hazmı güçtür; biri servet, diğeri ikbal. Mektupçu Agah
• İnsanlar servetlerinden dolayı sınıf oldukları yerde,ister “az” lık ister “çok” luk olsun, biçimi oligarşidir. Aristoteles
img_3381• Servet avcısı bir adamdan, daha aşağılık kimse yoktur. O.Goldsmith
• Servet, cesur ve atılganların yüzüne güler. Vergilius
• Servet,çoklarını yoksullaştırmıştır. En acınacak fakir, kalbini kasasına kilitleyen zengindir. M.Selahattin Şimşek
• Servet değişmelerine, cesaretle dayanmayı öğren. Cleobul
• Servet; ihtişamla bezenmiş bir sofra, kanaat ise yeter bir sofra çıkarır. Demokritos
• Servet kaybolunca hiçbir şey kaybolmaz. Sağlık kaybolunca bir şey, ahlak kaybolunca her şey kaybolur. Epiktetos
• Servet nimet verir, fakat kıymet vermez. Mektupçu Agâh
• Servetim olmasını isterim, haksızlıkla zengin olmayı asla. Solon
• Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardığından çok fazladır. F.Bacon
• Servetin kaybı, değerli kimselerin sadece izzet-i nefsini artırmaya yarar. O.Goldsmith
• Tüm kadınların serveti, iki bacakları arasındadır. H.de Balzac

Yorumlarınız bizim için önemlidir