Saygı ile ilgili anlamlı sözler

SAYGI HÜRMET NEZAKET

• Babana hürmet et ki, çocukların da sana hürmet etsin. Hz.Ali
img_3408

• Bana büyüklerime saygılı olmamı öğrettiler; artık kimseye saygı duymama gerek kalmadı. George Burns
• Bir dostunuz yemiş bahçesinde geziyor sa, dalgın görünmeniz en büyük nezakettir. Japon Özdeyişi
• Büyükleri ve geçmişte ki değerleri saygı ile ananlar, saygıyla anılırlar. İ.Hakkı Balıkçızade
• Erkekler bir kadını sevebilmek için, ona hürmet edebilmelidirler. H.Ziya Uşaklıgil
• Eşinden saygı bekleyen erkek; eşine saygılı olmalıdır ki, o yuva da sevgi çiçekleri açsın.
N.Kavukçuoğlu
• Genç bir adama,fazlası ile saygı gösteril melidir. Onun bir gün,senin şimdi bulunduğun mevkie gelmeyeceğini kim bilebilir? Kırk veya elli yaşına geldiği halde kendini gösterecek hiçbir şey yapmamış olan adama gelince, asıl saygıya layık olmayan odur. Konfüçyus
• Her şey incelikten, yalnız insanlar; kabalıktan kırılırlar. İbrahim Olcaytu
• Hürmet, çok kere bir korkunun şeklidir. Cenap Şahabettin
• İncelik, aslında bir tür akıl okumadır. Sarah Orne Jewett
• İncelik, düşman yaratmadan sözünü söyleyebilme yanıtıdır. B.Rahmi Eyüboğlu
• İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar. Goethe
• İnsan ile hayvan arasında ki fark, nezakettir.
Yalnız Adam
• İnsan kendi inancına saygısızlık etmeden, düşman bir inanca saygı duyamaz. Her fikre hürmet ettiğini söyleyenler, fikirsizdirler. M.Selahattin Şimşek
img_3404• Kenarın dilberi nazik de olsa, nazenin olmaz. Nabi
• Kırkayak üzgünmüş. Niye bozuluyorsun diye sormuşlar. Yanıt vermiş; Dünyada nezaket kalmadı,kalabalık yerlerde herkes ayaklarıma basıyor. İlhan Selçuk
• Kibarlık kadar elde edilmesi kolay ve karlı başka kazanım yoktur. B.Shaw
• Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür. Beydeba
• Nazik bir adam,anlatılan hikayeyi her zaman ilk defa duyan bir kişidir. Mark Twain
• Nazik insan, nezaketi nezaketsizden öğrenir.
Lord Halifax
• Nazik sözlerin söylenmesi çabuk ve kolay olabilir ama yankıları gerçekten sonsuzdur.
Rahibe Teresa
• Nezaket hiçten gelir fakat her şeyi satın alır. Victor Paucet
• Nezaketiniz bizi zor ve şiddetten daha kolaylıkla nezakete zorlar. W.Shakespeare
• Nezaketle başlayan arkadaşlığın kökleri kolayca sökülebilir. George Eliot
• Saygı,çok kere korkunun söylenmeyen şeklidir. Cenap Şahabettin
• Saygı görmek istiyorsan, saygı değer ol.. Çakıl taşlarından kolye yapmazlar. M.Selahattin Şimşek
• Saygı olan yerde korku olur ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz. Eflatun
• Saygı olmayan yerde, aşk da olmaz. Emile Zola
• Saygılı evlat, iyi koca olur. Retif de Bretonne
• Sevgi ile saygı, yapışık ikizler gibidir. Ayrılırlarsa ölürler. M.Esat Erişirgil
• Sıcaklık balmumu için ne ise, nezakette insanlar için o demektir. Schopenhauer
• Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.
M.Gandhi
• Şimdiki zamanda itibar insana değil, makam, mevki ve parayadır. İsmail Ergün
• Yaşantımızın büyük bir kısmını, başkalarının saygısını kazanmak için harcarız. Ama kendimize olan saygımızı kazanmak için,çok zaman harcarız. J.V.Steinberg

Yorumlarınız bizim için önemlidir