Sanat ile ilgili anlamlı sözler

• Bütün sanatlar, Allah vergisidir. B.Waldis
img_33941

• Bütün sanatlar kardeştir, her biri diğerinin ışığı altında ilerler. Voltaire
• Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. Albert Camus
• Doğruyu iste,iyiye tutun, sevgiyle dol, sanatla ilerle,insanın iyi yaşamasının yolları bunlardır. Konfüçyus
• Ey insan! Sanat, yalnız senindir. Schiller
• Filmde hakim olan şey; teknik, tiyatroda sanattır. Woody Allen
• Gerçek sanat, metafizik çalışmadır. F.Nietzsche
• Her sanat, insanın kaderine karşı bir isyandır. André Malraux
• Hayat ve sanat, bütün olarak kavranır. Picasso
• Hiçbir sanatta ileri gitme yoktur, sadece değişmedir söz konusu olan. Değişime uğramayan sanat çöker. M.Cevdet Anday
• Ismarlama, sanatı öldürür. Dostoyevski
• Konusu ile değil de kendisiyle ilgilenen sanattan, daha bayağı ,daha hüzün verici bir şey olamaz. G.Santayana
• Parodiler, asla asılların yerini dolduramaz.
A.F.Y.
• Sanat; baskıdan doğar, dövüşle başlar, hürlükten ölür. M.S.Forbes
• Sanat benim, bilim biziz. Claude Bernard
• Sanat, bir çeşit hastalıktır. Giacomo Puccini
• Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür. G.Ebers
• Sanat çoğu kez, yenilik getiricidir ve çoğu kez devrimcidir. Edmont Goblot
• Sanat, demokrasinin en kesin antitezidir. Thomas Moore
• Sanat, doğadan daha zariftir. İbn-i Sina
• Sanat doğanın içindedir, sanatkar onu görebilendir. Ülkü Tamer
• Sanat, doğanın kusursuz hale getirilmişidir. Thomas Brown
• Sanat; doğaya ilave edilmiş insan, daha iyisi insana ilave edilmiş insandır. Edmont Goblot
• Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristofanes
• Sanat eserleri, bir medeniyeti sonra ki nesillere anlatan şahitlerdir. E.G.Benite
• Sanat; gemileri, arabaları bile yürütür. Sevgiyi kurar. Ovidius
• Sanat,görüneni yinelemek değil, görünebilirlik sağlamaktır. Paul Klee
• Sanat; hayatın ekmeği değil, şarabıdır. J.P.Richter
• Sanat; herkesin geçemeyeceği bir yerden sonra başlar. William James
img_3391• Sanat, insan tarafından meydana getirilmiş doğadır. Owen Meredith
• Sanat; insanla iyi olan, arasında kurulan kutlu birliğin adıdır. Tolstoy
• Sanat, insanların düşüncelerini birbirleri ne ulaştırmak için icat ettikleri bir vası tadır. Öyleyse, ortak bir yönü olmalıdır. André Lhote
• Sanat kâinatın içindedir. Sanatkar, bunu oradan çıkarabilendir. Albrecht Dürer
• Sanat, kendi yasalarını kendi koyar ve zamana hükmeder. La Rochefoucauld
• Sanat; kuvvettir. Longfellow
• Sanat, metafizik çalışmadır. F.Nietzsche
• Sanat, mevzuundan büyüktür. Arif Nihat Asya
• Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir. O,ancak ruhunu dışarıya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E.G.Benite
• Sanat ne kadar uzun Tanrım, hayat ne kadar kısa. Goethe
• Sanat, özgürlüğün çocuğudur. Schiller
• Sanat, ruhun zaferidir. Channing
• Sanat, sanat içindir. Victor Cousin
• Sanat,sırrını bilenler için bir tutam otun altında saklıdır. Bu sırrı bilmeyenler onu, bir dağın altında sanırlar. Arap Özdeyişi
• Sanat, şekillerin uzun ve kemaline ruhun derinliğine katmaktır. Ahmet Hulusi
• Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.
Seneca
• Sanat tapınağı kelimelerden kurulmuştur. Resim, heykel,müzik o tapınağın ancak pencereleridir. J.G.Holland
• Sanat, tükenmez hazinedir. Hz.Ali
• Sanat ve edebiyat; içtimâi ve ahlaki sarsıntıları haber veren, yanılmaz bir sismograftır. R.Necdet Kestelli
• Sanat, yalnızca ekmek parasını ondan kazananların atölyesinde öğrenilir. Samuel Butler
• Sanat yanılabilir, doğa hiç yanılmaz. John Dryden
• Sanat yapıtı, o dilden başka dile çevrilemez.
M.Cevdet Anday
• Sanat; zenginliğe süs, fakirliğe zenginlik, ihtiyara teselli, gençliğe terbiye verir. A.Hikmet Müftüoğlu
• Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan hem anlayan insan pek azdır. G.S.Hillard
• Sanatı kendine hayat edinenler için, hayat büyük bir sanattır. Brachvogel
img_3399• Sanatın düşmanı, bilgisizliktir. Ben Johnson
• Sanatın gayesi; güzellik, ahlâkın gayesi; güzelliktir. Mehmet Kaplan
• Sanatın güldürdüğü, gülünç de olsa sevilendir, sövülen değil. İ.Hakkı Sevük
• Sanatın kurallarını koyan kişi, Homeros’tu.
F.Wayland
• Sanatın ödevi; doğayı kopya etmek değil, doğayı ifade etmektir. H.de Balzac
• Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formlar kullanmaktır. T.Edison
• Sanatlar, hürriyet tarafından emzirilince büyürler. Schiller
• Sanatta ancak, kabiliyetin değeri vardır. Schopenhauer
• Sanatta en iyi, kafi derecede iyidir. Nurullah Ataç
• Sanatta en rahatsız edici şey, özgürlüktür.
Paul Valéry
• Sanatta hiçbir şey, hatta hareket bile tesadüf değildir. Edgar Degas
• Sanatta tıpkı hayal gibi, insan içine daldı ğı oranda genişliyor ve enginleşiyor. Goethe
• Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı ilahi varlığa bırakmaktır. Bettine Brentand
• Tiyatro, çok başlı bir canavardır. Massinger
• Yaşatacak bir sanat, dilenmekten hayırlıdır. Hz.Ömer

Yorumlarınız bizim için önemlidir