Ruh ile ilgili anlamlı sözler

RUH

• Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar. Dostoyevski
• Ancak, küçük ruhlar, işlerin altında ezilir, onlardan sıyrılmayı bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler. Burhan Toprak
• Arıtılmış olan ruh, mutlu olan için bir süs tür. Mutsuz olan için ise bir sığınaktır. Demokritos
• Asil bir ruh için başını boyunduruğa uzatmakla, balta önünde eğmek arasında fark olmamalıdır. Goethe
• Astronomi, ruhu yükseklere doğru uçmaya zorlar ve bizi bu dünyadan başka dünyaya götürür. Eflatun
• Basit bir ruh mutluluk ile övünür, felâketle de yere serilir. Epicure
• Başkalarının ruhu, karanlık bir ormana benzer. Turganyev

ruh
ruh

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

• Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; Çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde olmamaktır. Horatius
• Bir insanın ruhunu mektuplarında, çırılçıplak görebilirsiniz. Samuel Johnson
• Bir tek hedef üzerinde toplanan ruh kuvveti pek büyüktür, harikalar başarır. Buda
• Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar.
Voltaire
• Büyük bir ruhta, her şey büyüktür. B.Pascal
• Büyük ruhlar daha da ileri gider, kaçışlarında sakin telaşsız olmakla kalmaz, gururlarını da yitirmezler. Montaigne
• Çizgiler; yüreklerimizle değil, yalnız alınlarımızla belirir. Çünkü insan ruhu hiç yaşlanmaz. James A.Garfield
• Çok derine inilmezse, ruhta eğitim fışkırmaz. Protagoras
• Derin ruhlar hem geçmişte, hem de gelecekte yaşamak zorundadır. Goethe
• Duyan ve gören yalnız ruhtur. Geri kalan her şey; sessiz ve sağırdır. Epikharmos
• Dünya değişir; ruhla, Tanrı yerinde kalır.
R.Browning
• Dünyada değerli olan tek şey, hareketli bir ruhtur. Emerson
• Dünyada en gelişmemiş ülke, insan ru hudur. En verimli ülkede odur. Bu sebep le eğitimin en kutsal görevi, ruhları geliştirip kemale ulaştırmak olmalıdır. Pearl S.Buck
• Dünyada işlenmesi en güç üç şey vardır; elmas, çelik ve insan ruhu. B.Franklin
• Dünyasına isyan etmeyen ruh, Allah’a teslim olmamıştır. Nurettin Topçu
• Eğer insanlığın ruhundan bilgisizliği ve hatayı silmeyi başarırsak, insanların hareketlerinde ki kötülükleri ve haksızlıkları da ortadan kaldırmış oluruz. Sokrates
IMG_0113
• Evliliği sürdüren vücut değil, ruhtur. Publius Syrus
• Gören ruhtur, göz değil. M.Rasim Mutlu
• Hasis ruhu, hiçbir kazanç doyurmaz. P.Syrus
• İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Leonardo da Vinci
• İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar. Euripides
• İnsan ruhu; büyük emeller peşinde belirli yüksekliklere eriştikten sonra baş dönmesine tutulursa, artık eski yerine yavaş yavaş inmez, ancak yuvarlanır. George Sand
• İnsan ruhu, yaptığı seçimlerle belirlenir. F.Nietzsche
• İnsan, ruhunda açılan yaradan da ölür. H.de Balzac
• İnsan ruhunun sağlıklı kalabilmesi için en gerekli şey, bir dostun candan uyarmalarıdır.
F.Bacon
• İnsanı mutlu kılan şey; şartlar değil, ruh yapısıdır. Voltaire
• İnsanların ruhlarından söküp atacakları yalnız iki şey vardır. Bencillik ve imansızlık. Epicures
• İyi şeyler için sevinmek, kötülükler için acı duymak, dengeli bir ruhun özelliğidir. Çicero
• Kâinatın efendisi, ruhtur. A.Hamdi Tanpınar
• Önemli olan ruhtur. Güzel bir çehre de güzel bir ruh yoksa neye yarar. Euripides
• Ruh, akılda ve gerçekte hayata kavuşur. Tutkuda ve yanlışta varlık anlamını yitirir.
Epiktetos
• Ruh aynasında iyiliklerin yanında, kötülüklerde sıra sıradır. Aldoux Huxley
• Ruh başıboş kalınca, türlü hayaller kuruyor.
Lucianus
• Ruh, düşüncedir. M.Rasim Mutlu
• Ruh ile beden, kendi arasında mutabık olmayınca; yol,yoldaş ve han aramanın faydası kime? R.Eşref Ünaydın
• Ruh, maddenin yüksek bir ürününden başka bir şey değildir. F.Engels
• Ruh hastası olmak kolay iş değildir. İnsanın önce ruh sahibi olması gerekir. Nelson
• Ruh huzuru ve insanın kendi halinden memnun olması, muhteşem bir duygu. Bu mücevher, değerli olduğu ölçüde kolay kırılır da, olmasa keşke. Goethe
• Ruh ile beden arasında ayırım varsa, hangisine sahip olmak daha iyidir. Woody Allen
• Ruh yaşlı doğar fakat gençleşir; Hayatın komedisi bu. Vücutta genç doğar, gitgide yaşlanır. Bu da hayatın trajedisi. Oscar Wilde
• Ruhları ışıktan hoşlanmayanların gözleri, karanlıkta da kamaşır. Cemil S.Ongun
• Ruhların alçalması, bedenin yüzündendir. Bedenlerin yücelmesi, ruhlardandır. Mevlâna
• Ruhların gerçek uyumu halinde insanlar, birbirlerine durmadan yaklaşırlar, görü nürde birbirlerinden uzaklaşsalar bile. Goethe
• Ruhların yerleştiği beden yapısının nite liği, pek önemlidir. Çünkü birçok beden özellikleri vardır ki ruhu keskinleştirir; birçokları da vardır ki köreltir. Cicero
• Ruhsuz bakana, görünmez sonsuz. Ali Suad
• Ruhu herhangi bir biçimde karartan ne varsa, günahtır. André Gide
• Ruhu lekeleyen daima vücuttur. Victor Hugo
• Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir. G.Hauptmann
• Ruhumun pencerelerini güneşe açtım. Walt Whitman
• Ruhumuzda açılan yaralar, kapanmaz. Ali Suad
• Ruhun büyüklüğü büyük yerlerde değil, gösterişsiz yerlerde çıkar ortaya. Montaigné
• Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, inançlarda ki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür. Epiktetos
• Ruhun da, vücut gibi ihtiyaçları vardır. J.J.Rousseau
• Ruhun derdi içinde ve kaçamaz kendi kendisinden. Horatius
• Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez. Aristoteles
• Ruhun miyarı, idbardır. W.Shakespeare
• Ruhun yüksekliği; ne zeka, ne zafer, ne de aşk ile ölçülemez. O ancak, iyilikle mukayese edilebilir. La Cordaire
• Ruhunda istiklâl olmayan, hür değildir. H.Ziya Ülken
• Ruhunda kölelik olan, taht’ta çıksa da yine köledir. Vauvanarques
• Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları dünyayı içine sığdırabilir.
Stefan Zweig
• Ruhunu iyice araştır, derinde zengin hazineler vardır. Fakat bu hazineleri, eg zersizlerle daima canlı tutmak gerekir. M.Aurelius
• Ruhunu kaybeden, dünyayı kazansa ne çıkar. Victor Hugo
• Ruhunuzu, yüreğinizi alabildiğine doldurun. Goethe
• Safahat âleminde insanın ruhu, kendi vücudundan iğrenir. Montesquieu
• Sevgisiz ve takdirsiz ruhun, öz kökleri kurur. K.Erdmann
• Uhud günü öldürülen kardeşlerinizin ruhlarını Allah Teala, yeşil renkli kuşların karınlarına koyar, böylece cennet nehirlerine uğrar; cennet meyvelerinden yer ve arşın gölgesinde yumuşak altından yapılmış kandillere inerler. Hz.Muhammed
• Vücudu öldürenden korkmayınız, ruhu öldürenden korkunuz. Diderot
• Yaşlılığın asıl felaketi, vücudun kuvvetten düşmesi değil, ruhun her şeye karşı kayıtsız bir hale gelmesidir. Andre Maurois
• Yüzün kiri yıkanır, ruhun kiri yıkanmaz. Tibet Özdeyişi

• Zayıf ve alçak ruhlar, kendilerine gere ğinden fazla değer verir ve üç damla su ile ağzına kadar dolan vazolara benzerler.

Yorumlarınız bizim için önemlidir