Para ile ilgili anlamlı sözler

• Akçenin değerini, ancak üstünde ki pas belli eder. Goethe
img_27063500333996

• Aslında parayı sevmiyorum fakat sinirlerimi yatıştırıyor. Joe Louis
• Beş kuruşa ciğeri yanan bir adamın, yirmi beş kuruşa ciğeri kebap olur. Fettullah Gülen
• Beş parmağı para çantasında olanın, kudreti vardır. Bismarck
• Bir insan için dostlarından çok parasına bağlıdır diye bilinmekten daha utandırıcı bir şey olur mu? Eflatun
• Bir insanın bir şeyi, şu ana kadarkine oranla daha iyi ve daha ucuza üretmesine izin verin, para akmaya başlayacaktır.
Henry Ford
• Bir insanın sevdiği kişiyi tüm isteklerine ulaştıracak, onu mutlu kılacak paraya sahip olmaması acıdır. La Bruyére
• Bir köşesi delik olan cebi, boşuna doldurmayın.
George Eliot
• Bir paranın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsan, nereye gittiğine bak. İmam-ı Azam
• Birikmiş para; ya bizi idare eder, ya bize itaat eder. Horatius
• Bütün kapıları açan anahtar, paradır. Molieré
• Cebiniz delikse, onu para ile doldurmanın bir faydası yoktur. George Eliot
• Doğmuş çocuğu beslemek için sarf edi lecek paranın, ana rahmindeki çocuğun doğmaması için sarf edildiği bir dünyada bir bozukluk, bir terslik var demektir. Rasim Özdenören
• Dost ve ahbaplara yedirdiğim yirmi dirhem, fakirlere verdiğim yüz dirhemden benim için daha sevimlidir. Hz.Ali
• Dünyada en güç istenen, ödünç paradır. R.Halit Karay
• Dünyada en sağlam temel; paradır. Cervantes
• Dünyada hem yokluğu, hem çokluğu kötü, yalnız bir şey vardır; Para. R.Necdet Kestelli
• Dünyanın en kolay işi, başkasının parasını harcamaktır. G.Santayana
• Eğer birisi, ‘’Benim için para değil, prensipler önemlidir’’ diyorsa, bilin ki önemli olan paradır. Kin Hubbard
• Eğer paranın değerini bilmek istiyorsan, git bir kimseden borç para iste. B.Franklin
img_3603• Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir.
J.J.Rousseau
• Eldeki sağlam bir metelik, daha iyidir beş metelik umudundan. La Fontaine
• En dar zamanlarda bile harcanacak devlet parası vardır. A.Manzoni
• Enayilerin paralarını ellerinde tutmaları na izin vermek, ahlaksal olarak yanlıştır. Murphy Yasası
• Fazla para insanı, insafsız yapar. Horatius
• Hem para harcayan, hem para biriktiren adama ne mutlu! S.Johnson
• Her para kazanan, para yığınını hudutsuz çoğaltmak ister. Aristoteles
• Her parasız kadın, koca peşinde koşan bir maceraperesttir. G.Bernard Shaw
• Her şey, paraya bağlıdır. Goethe
• Her şeyin para ile ölçüldüğü bir yerde, toplumsal adalet ve rahatlık hiçbir zaman gerçekleşemez. ThomasMoore
• Hiç kimse avucunda para, elinde banka defteriyle doğmamıştır. Dale Carnegie
• İnsan; önce para kazanmak için sağlığını, sonra da sağlığını kazanmak için parasını verir. Goethe
• İnsana paraya davrandıkları gibi davra nanlar, onu harcamak için kullanırlar. Ali Suad
• İnsanı insan yapan, paradır. Pindaros
• İnsanın ahlâkını bozan para değil, ruhunda ki para hırsıdır. Kemal Sayar
• İnsanlar sahte para yaparlar ama çok kere para da sahte insanlar meydana getirir.
Sydney Harris
• İnsanların çoğunu üzen; ellerinde az para olması değil, ellerindeki parayı sarf etmesini bilmeyişleridir. Dale Carnegie
• İnsanoğlunun hiçbir icadı, para kadar fesat verici değildir. Sofokles
• Kendi elinle vereceğin bir akçe, senden sonra verilecek yüz akçeden daha değerlidir. F.Attar
• Kılavuzu para olana, her kapı açıktır. W.Shakespeare
• Kullanmayacak olduktan sonra, para nene gerek!. P.Syrus
• Lekeli bir paranın, insana sürekli bir faydası olmaz. S.Maugham
• Nerede para varsa, orada yahudi vardır. Montesquieu
• Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil; yemek mideyi doyurur, ruhu değil. B.Shaw
• Para, adamı pek çabuk rezil eder. F.Attar
• Para, altıncı duyumuz gibidir. O olmazsa diğer beş duyudan yararlanamayız. Bu nedenle az gelirlilerin yaşam olanaklarının yarısı, yüzlerine kapalıdır. Francois Mauriau
img_3605• Para arttıkça, para sevgisi de artar. Juvenalis
• Para aşkı-kızlar alfabeyi öğrenmeden evvel bunu öğrenirler. Juvenalis
• Para birçok şeyleri dışına verir, ama içini vermez; Yiyecek şeyi verir, iştah ver mez; neşeli anlar verir, mutluluk vermez. Cleobul
• Para, bir hiçliği bile birinci yere getiren biricik yoldur. Dostoyevski
• Para, bir istibdat kudretidir. Dostoyevski
• Para bozmak, para bozdurmaktan iyidir. Mektupçu Agâh
• Para bütün fenalıkların anasıdır diyen, acaba fenalıkların babasını da tanıyor mu? İlhan Selçuk
• Para bütün istekleri karşılar, çünkü istenenler sıradan şeylerdir. Aleksis Carrel
• Para bütün sorunları çözer, zenginlerin ki hariç. Mustafa Güngör
• Para, büyük bir iğfal vasıtasıdır. Dostoyevski
• Para cebe girmeden, kazanılmış sayılmaz. Addison
• Para çok kimseye, kötü yollar öğretir. Plautus
• Para denen şey, kimseyi tanımaz; kulakları, kalbi yoktur paranın. H.de Balzac
• Para en iyi dost ve tehlikeli düşmandır. John Simon
• Para geleneksel toplumda köylüyü satın alır. Çağdaş toplumda ise kafaları ve oyları. A.Taner Kışlalı
• Para gübreye benzer, yayılmadığı sürece pek işe yaramaz. Francis Bacon
• Para her kapıyı açar, sadece ölümün kapısını kilitleyemez. A.Arvasi
• Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi göze alan (yapan) adamdır. B.Franklin
• Para idaresini bilmeyen bir adamı mahvetmenin en emin yolu, ona biraz para vermektir. G.Bernard Shaw
• Para ile muhabbet olmaz, parasız muhabbette sürmez. Cenap Şahabettin
• Para ile satın alınan sadakat, daha fazla bir para ile satılır. Seneca
• Para, insan avlamak için en iyi yemdir. Thomas Fuller
• Para, insanı mutlu etmez; ama mutlu olmasını çok kolaylaştırır. Choderlos de Laclos
• Para; iyi (yaralı) bir uşak (hizmetçi), kötü bir efendidir. F.Bacon
• Para kader işidir, gelir gider. Şûdraka
• Para kazanmak, inançları pekiştirir. Mustafa Güngör
• Para kokmaz. Latin Özdeyişi
• Para konuşunca, doğruluk susar. Rus Özdeyişi
img_3597• Para, koz asıdır. Thomas Fuller
• Para nasıl parayı çekerse, başarıda başarıyı çeker. Chamfort
• Para, naz, nimet çok devam etmez. Şeyh Sadi
• Para o kadar da önemli değildir, bir parmak şıklatmasıyla elde edilebilir. C.P.Snow
• Para olmadan, onu harcamaya başlama. Thomas Jefferson
• Para önden gidip, insana bütün yolları açar. W.Shakespeare
• Para, parayı doğurur. John Ray
• Para sarhoşluğu, sarhoşlukların en kötüsüdür. R.Necdet Evrimer
• Para sevdasında olmayan kişi, her nerede olursa olsun selâmettedir. F.Attar
• Para sevgisi, bütün kötülüklerin başıdır. İncil
• Para varken özgür olmak çok kolaydır. Önemli olan hiçbir şey yokken özgür olabilmektir. Mahalia Jackson
• Para vererek ölümden, ağır hastalıklar dan, yaklaşan ağrılı yaşlılıktan kurtulamaz. Solon
• Para ya başımızın belası veya bizim hizmetkârımızdır. Horatius
• Para yağmuru altında çok şeyler delinir. Thomas Carlyle
• Para yoksulluktan iyidir, sadece maddi sebepleri de olsa. Woody Allen
• Paradan ziyade, zekâya haset ederler. Çünkü ona kavuşma çaresi yoktur. Mektupçu Agâh
• Paran çoksa bakır al, daha çoksa katır al,daha çoksa yatır al. Mektupçu Agâh
• Paranın değeri bellidir; ama bazen o değer hiç kalmaz, bazen de sıfırdan bile aşağı düşer. Thomas Carlyle
• Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın. B.Franklin
• Paranın helali, hayırlı işlere sarfedilir. Mehmet Salah
• Paranın insan, işletmeyeceği suç yoktur. Thomas Moore
• Paranın kıymeti, borç istendiği zaman anlaşılır. Tevfik Fikret
• Paranın neler yapacağını düşünmek, ne kadar tatlıdır. Samuel Pepys
• Paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden fazladır. Walter Scott
• Paranın saklanılması, kazanılmasından daha zahmetli bir iştir. Montaigné
• Paranızı hala sayabiliyorsanız, gerçekten zengin değilsiniz demektir. J.Paul Getty
• Parası olan bir oyuncu; mektup değil, telgraf yollar. Anton Çehov
• Parası olanın, yarası olmaz. İbrahim Olcaytu
• Parası olmayanın, keseye ihtiyacı yoktur. Thomas Draxe
• Parasından en az yararlanan, cimrinin kendisidir. La Fontaine
img_3604• Parasını kullanmayı bilmeyen bir zengin, altın taşıdığının farkında olmayan eşeğe benzer. İsmail Ergün
• Parasız adam, oksuz yay gibidir. Thomas Fuller
• Parasız düşünür ama paralı iki misli düşünür. Tolstoy
• Parasız kalanlar, kış günü terler. Huzurî
• Parasız kalmamak istiyorsan, bağıştan değil, borçtan çekin. Cenap Şahabettin
• Parasız kalmanın dehşetini duymamış adamlar, harp ateşini tatmamış askerlere benzerler. R.Halid Karay
• Parasızlık, bütün kötülüklerin tuzağıdır. G.Keller
• Parasızlık, hiç yalan söylemeyen kara habercidir. Cenap Şahabettin
• Paraya aldanmayın, nasıl olsa günün birinde solacaktır. Kathy
• Parayı köleniz yapın, yoksa efendiniz olur.
B.Shaw
• Parayı üstün tutan kimseyi, Allah zelil eder. Hasan-ı Basri
• Sadece paranın hükmettiği yerde, yasalar ne yapsın. Petronius
• Sahte para, sarrafın can düşmanıdır… Yoksula köpekten başkası düşman olur mu? Mevlâna
• Sen kuruşlara dikkat et; paralar kendi kendilerine dikkat etmeyi ancak o zaman öğrenirler. William Lowndes
• Silik parayla, yazı tura atılmaz. Arif Nihat Asya
• Son ağaç yıkılıp, son nehir kirletilip, son balıkta tutulduktan sonra, paranın yenmediğini anlayacaksınız. Kızılderili Özdeyişi
• Tanrı bazı kimselere iyi bir şeyler veremediği için, sadece para vermiştir. Fenelon
• Şimdi para rezildedir, çengi elindeki zildedir. Lâ-edrî
• Uzun ve ağır bir emekle, alın teriyle kazanılmış parayla, kaldırımda rastgele kazanmış paranın değeri aynı mıdır? Resul Hamzatov
• Varlığından bu kadar gururlandığın paran, enin doğumunu değiştirmez ki. Horatius
• Varsa paran pulun, âlem senin kulun; yoksa paran pulun, sokaklar senin yolun. Neyzen Tevfik
• Yalnızca iyi niyete sahip olsaydı, iyiliksever bir kişiyi kimse tanımazdı. Onda iyi niyetin yanı sıra para da vardı. Margaret Thatcher
• Yaşamayı bir savaş olmaktan kurtarmak isteyen, hayatla barışmasını sağlayacak kadar para sahibi olmalıdır. B.Shaw

Yorumlarınız bizim için önemlidir