X

Arşiv: islam

Evlenilmesi haram olan kadınlar kimlerdir?

İslam dininde evlenilmesi haram olan kadınlar âyet ve hadislerde belirtilmiş ve bunların dışındakilerle evlenmenin helal olduğu açıkça ifade edilmiştir. Kur’an-ı…

Anne baba veya diğer aile bireylerinin tehdidiyle yapılan nikâh geçerli midir?

Anne ve babaların, çocuklarının ilerideki yaşantılarında mutlu bir yuva kurmaları için gayret göstermeleri doğru ve gerekli bir davranıştır. Ancak anne-babaların…

Resmi nikâh kıydıran kimse ayrıca dinî nikâh kıydırmak zorundamıdır?

İslam’a göre nikâh, evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine dinî açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin (veya vekillerinin) şahitler…

Allah Rasûlü (s.a.s.) şöyle buyuruyorlar: “Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.” (Hadis-i Şerif )

Peygamber efendimiz(s.a.s.) şöyle buyuruyorlar: “Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.” Muallim olarak gönderilmişti Hz. Peygamber. Bir yandan Rabbinden…

Ramazan için güzel hadisler; Hadis-i Şerif

Rasûlüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.Sustu... (Susmak hiçbir zaman sadece susmak anlamına gelmez.) Bu soruyu…

X

Headline

Privacy Settings

This website uses cookies.